Предстои да бъде издаден нов акт на фирма “Камибо”, заради неспазени предписания и непредставени документи изискани от Междуведомствената комисия към РИОСВ-Враца.

Припомняме, че след изнасянето на опасния химикал от града остана водата, в която е бил съхраняван в продължение на дълги години. Собственикът на “Камибо”, Станислав Попов пое ангажимент, че в най-скоро време ще реши и този проблем, но до момента няма информация дали са предприети някакви действия.

Според председателя на комисията инж. Георги Караиванов предстои нова проверка и нов акт.