Обезвредиха останалото количество серовъглерод на площадката на „Камибо“. Това се случи благодарение на усилията на екоминистъра в предходното управление Борислав Сандов и инж. Георги Караиванов.

Безпроблемно приключи третият етап от обезвреждането на останалото количество серовъглерод на площадката на „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“ в гр. Враца, стана ясно на проведената днес работна среща при областния управител Георги Митов.

Технологията по обезвреждането на серовъглерода, включваща третиране на цистерните по безопасен и ефективен начин е приложена при спазване на необходимите мерки за противопожарна безопасност и при извършване на съответните лабораторни анализи, докладва Емил Иванов, управител на фирмата-изпълнител „Балкан Ресурс“ ЕООД.

След извършените дейности по обезвреждане на отпадната вода от басейните, в която са се съхранявали цистерните със серовъглерод, неутрализацията на серовъглерода в цистерните и премахване на  самите цистерни, предстои окончателно унищожаване на площадката с басейните в срок до 1 месец.

На срещата присъстваха: заместник областния управител Милчо Стефанов, Николай Йорданов – директор на РИОСВ – Враца,  Христо Христов, директор дирекция КПД при РИОСВ, старши инспектор Красимир Илиев – началник група ПКПД при РДПБЗН – Враца, Ивайло Тошев – главен експерт АСД, УК, ОМП и ССИ към Община Враца, Борис Методиев – консултант към „Камибо“ ЕООД, Емил Иванов – управител на фирма „Балкан Ресурс“ ЕООД, изпълняваща всички дейности по неутрализацията на серовъглерода.

В следствие на добрата координация между организациите взели участие в процеса, вече не съществува опасност за здравето и живота на  жителите от областния център, увери  Георги Митов, като благодари на всички ангажирани страни участвали в обезвреждането на токсичния химикал и премахването на цистерните.