Поредна санкция от 20 000 лв. за “Камибо”.

На 26.07.2022г. експерти от РИОСВ-Враца са извършили проверка на “Камибо” ООД-ТП “Хименерго”, гр. Враца.

При проверката експертите са констатирали, че неутрализацията на серовъглерода, останал в басейните, съхранявали цистерните с тонове от опасния химикал, се извършва по химичен метод, чрез натриева основа до получаване на краен продукт – натриев карбонат.

Очаква се процесът по неутрализация да приключи около 10 август 2022г.

Предвид това, че дейностите не са били извършени в определения от РИОСВ – Враца срок – 03.06.2022г. на фирма “Камибо” е наложена поредна имуществена санкция в размер на 20 000 лв.

Неутрализацията на водите в басейните, съхранявали тоновете опасен химикал, започна благодарение на екоминистъра Борислав Сандов и неговия екип, които обърнаха внимание и на проблема с тоновете бракувани тонер касети, складирани незаконно на нелицензирана площадка във Враца.

Заради оповестяването на проблема с тоновете серовъглерод на два пъти беше отстраняван от работа експертът инж. Георги Караиванов, който от началото на годината отново е в РИОСВ Враца.

Припомняме, че от скандалите с тоновете серовъглерод и бракуваните тонер касети от Италия изплува името на Ковачки, като ПР-те му не опровергаха тази информация.

Важно е да се отбележи и това, че трима министри на екологията Нено Димов, Ревизоро и служебният Асен Личев не пожелаха да обърнат внимание на исканията на гражданите на Враца, градът да бъде изчистен от отровните химикали и незаконно складираните боклуци от Италия.