Фирма “Камибо” ще подлежи на сериозни санкции заради неизпълнение на поетите ангажименти относно неутрализиране на водата в басейните, държали тоновете серовъглерод в двора на бившия торов гигант “Химко”.

“Камибо явно не желае да изпълни ангажиментите си, въпреки че имаме спечелено дело на стойност 10 000лв. заради това, че не са изпълнени условията за неутрализиране на този опасен отпадък. Даден е нов срок от 3 – ти юни и ако и този срок не бъде изпълнен ще предприемем други действия и отново ще търсим отговорност от “Камибо”, каза на брифинг във Враца министър Борислав Сандов.

Държавата и Министерството на околната среда и водите ще поемат ангажимента за неутрализиране на опасните химикали, като “Камибо” ще трябва да плати обратно на държавата похарчените пари, стана ясно от срещата на министър Сандов с журналисти.

“Ще съблюдавам лично този процес, защото той продължи твърде дълго и не би следвало пред очите на обществеността да се разиграват сценки с една фирма, която явно не желае да си изпълни ангажиментите.

За нас не е важно кой е консултант и чия е фирмата, важно е да бъдат изпълнени предписанията и да бъде гарантирано опазването на околната среда и здравето на хората”, добави още той.

Припомняме, че на близката до Ковачки фирма „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“ гр. Враца на 4 май 2022 г. бе извършена поредна проверка от експерти на РИОСВ – Враца.

Тогава бе констатирано, че дружеството не е обезвредило неизползваните опасни вещества (замърсени отпадъчни води) от басейните, съхранявали резервоарите със серовъглерод на площадката на предприятието.

Бе дадено предписание за обезвреждане на водата от дъното на басейните, съхранявали резервоарите със серовъглерода, както и за обезвреждане на наличния серовъглерод в „мъртвия обем“ на цистерните (около 6 тона).

Определеният краен срок е 3 юни 2022 г. При неизпълнение на предписанието в посочения срок ще бъдат предприети действия за принудително изпълнение.