Кметът на Борован Десислава Тодорова от ДПС, която бе уличена в конфликт на интереси заради това, че в периода 2011-2015 г. е отдала под аренда над 1000 дка. общинска земя на мъж,

с когото живее на семейни начала и двамата имат общо дете, отново може да бъде атакувана от КПКОНПИ за същото действие.

На снимката: Десислава Тодорова и Евгени Червеняшки

Справка на “Зов нюз” показва, че през 2021г. близкият на Тодорова Евгени Червеняшки отново печели търг с тайно наддаване

за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на земеделска земя в землището на с. Малорад с обща площ 803.700 дка. 

Това се случва със заповед №56 от 15.02.2021г., от която става ясно, че фирма “Бълван” ООД (която няколко поредни години печели и обществените поръчки за снегопочистването в общината) ще разполага със земята до 2031г. , като ще изплаща месечен наем от 2750 лв. без ДДС за всяка стопанска година.

Както “Зов нюз” вече писа, съдружник във фирма “Бълван” ООД е Евгени Червеняшки.

Този път обаче “грешките”, допуснати от любимката на ДПС  през 2013г. са “поправени” и заповедта за отдаване на земята под наем на фирма “Бълван” е подписана от зам.- кмета на общината Илияна Дончовска, а друга заповед, също за отдаване на земя на фирма Бълван е подписана от другия зам.-кмет Десислава Марковска.

(заповедите са приложени в края на материала)

Дали това ще помогне на Тодорова да не бъде уличена в конфликт на интереси от КПКОНПИ предстои да разберем.

Десислава Тодорова, кмет на община Борован, уличена в конфликт на интереси от ВАС

Факт е обаче, че през 2021г. Евгени Червеняшки е вписан като наемател и на други общински пасища. Те са в местностите “Липето”,  “Край Селото”, с. Сираково, Войнишка падина и с. Борован.

Припомняме, че именно на него в периода 2011 – 2015 г. Общинският съвет на Община Борован,

в съответствие с правомощията си по ЗМСМА, отдава под наем и аренда над 1000 дка. общински земеделски земи за пасища.

При избора на Десислава Тодорова за кмет на Община Борован, тя е подала декларация по чл. 12, т.2 вр. с чл. 14 от ЗПУКИ,

в която е обявила посочените обстоятелства, декларирайки като свързано лице по §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ е лицето Евгени Червеняшки.

След приключване на търговете, със заповед № 216 / 20.05.2013 г.,

Десислава Тодорова, в качеството си на кмет на Община  Борован, е обявила за спечелил търга  за отдаване под наем на 8 земеделски имота, всички около 2000 дка, именно лицето Евгени Червеняшки.

Във връзка с този явен конфликт на интереси, признат и от Върховния административен съд, Тодорова бе отстранена от кметското място,

но до този момент процедурни хватки правят неприложимо решението на ВАС. 

Сагата Борован е само малка част от примерите за това как действа моделът на завладяната държава в България и колко невъзможна се оказва задачата за неговото разбиване.

Заповедта е качена на интернет сайта на община Борован и е видима за всички.