Подготвя ли община Борован пореден “подарък” за фирма, свързана с мъжа на Тодорова?

В редакцията на “Зов нюз” бе получен сигнал за подготвяне на таен търг за отдаване под наем на земеделска земя от страна на община Борован.

Според нашите източници “целта е да бъде узаконено използването на 803 дка общинска земя от фирма, в която участва и мъжът на кмета Десислава Тодорова”. Сигналът до медията ни гласи, че след изборите ще се проведе търг “на тъмно”, за който няма пуснато официално обявление нито на сайта на общината, нито в местни медии.

Търгът засяга земи, които вече незаконосъобразно са дадени и се използват и към момента от фирма “Бълван”. Същите се намират на територията на село Малорад.

Историята:

През февруари 2021 г. заместник-кметът на Община Борован издава заповед, с която е обявен за спечелил търг за отдаване под наем на общински имоти, представляващи земеделска зевмя с обща площ над 803 дка. в землището на Малорад, класираният на първо място – фирма “Бълван” ООД, с предложен годишен наем 62 лв. на декар.

Заповедта обаче е издадена от некомпетентен орган, като не е спазена установената форма, противоречи на материалния закон и при издаването й са допуснати съществени нарушения.

По подадена жалба в Административен съд – Враца е образувано дело, по което трети състав, в публично заседание, на 13.05.2021г. , решава да отмени заповедта на зам.-кмета на община Борован, с която фирма “Бълван ООД” е обявена за спечелила търга. Съдът изпраща преписката на зам. – кмета на община Борован за продължаване на процедурата по обявения търг,  съгласно указанията,  дадени в мотивите по решението.

Това обаче не се случва. Общината обжалва решението на съда, като същевременно сключва договор с фирма “Бълван”.

Въпросната заповед също е атакувана в АС – Враца и пред ВАС, който със свое определение отменя предварителното изпълнение на заповедта като неправомерно и незаконосъобразно.

“Тоест и в момента не би трябвало да има действащ договор с горепосочената фирма, като с шиканиране на процедурата издават година по-късно нищожна заповед, която е в разрез с влязлото в сила решение на Върховния административен съд и с процесуални хватки, на база старо решешение на ОбС се опитват да проведат “на тъмно” търг, в който е ясен крайният победител”, коментират нашите източници.

“Зов нюз”  направи проверка и на сайта на общината, където действително няма публикувана обява за евентуален търг за тази земя.

Отделно от това нашите източници съобщават, че е направен опит да бъдат закупени документи, но на лицето, поискало тръжната документация е било отговорено,  че нямат такива документи и ако има такъв търг, за него знаят само кметът и заместник- кметът на община Борован.

Също така е било обяснено, че няма и дневник, в който да се записват получени суми от закупена тръжна документация, както и регистър на получени тръжни предложения.

Това води до съмнение, че ако наистина е била издадена такава заповед за провеждане на нов търг от страна на местната администрация, то той е подготвен с цел да бъде спечелен от определена фирма.

Поради многократно неизпълнение на решенията на ВАС, “Зов нюз” се обръща към Окръжна прокуратура – Враца с молба да се самосезира и да провери дали в регистъра, в който община Борован завежда своите заповеди, има заповед за провеждане на този търг, касаещ отдаването под наем на над 800 дка общинска земя в с. Малорад.

Нужен ли е на България Върховният Административен съд?

Задаваме този въпрос във връзка с факта, че Десислава Тодорова бе уличена в конфликт на интереси от ВАС именно заради отдаването на всички общински пасища на мъжа, с когото живее на семейни начала – Евгени Червеняшки.

Ако в България се спазваха законите и съдът бе наистина свободен и безпристрастен, то към днешна дата Тодорова изобщо не трябваше да е кмет на общината. Но тя все още заема тази отговорна позиция, а мъжът, с когото живее, продължава и до днес да е наемател на общинските земи – къде законно, къде на ръба на закона.

Кратка справка на медията ни от 2о21 показва следното:

През 2021 г. Евгени Червеняшки е вписан като наемател и на други общински пасища. Те са в местностите “Липето”,  “Край Селото”, с. Сираково, Войнишка падина и с. Борован.

Припомняме, че именно на него в периода 2011 – 2015 г. Общинският съвет на Община Борован,

в съответствие с правомощията си по ЗМСМА, отдава под наем и аренда над 1000 дка. общински земеделски земи за пасища.

При избора на Десислава Тодорова за кмет на Община Борован, тя е подала декларация по чл. 12, т.2 вр. с чл. 14 от ЗПУКИ,

в която е обявила посочените обстоятелства, декларирайки като свързано лице по §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ  лицето Евгени Червеняшки.

След приключване на търговете, със заповед № 216 / 20.05.2013 г.,

Десислава Тодорова, в качеството си на кмет на Община  Борован, е обявила за спечелил търга за отдаване под наем на 8 земеделски имота, всички около 2000 дка, именно лицето Евгени Червеняшки.

Във връзка с този явен конфликт на интереси, признат и от Върховния административен съд, Тодорова бе отстранена от кметското място,

но до този момент процедурни хватки правят неприложимо решението на ВАС. 

Сагата “Борован” е само малка част от примерите за това как действа моделът на завладяната държава в България и колко невъзможна се оказва задачата за неговото разбиване. Показателно е още и мълчанието на политиците, които днес искат отново доверието ни, но мълчат със сведена глава пред явните закононарушения на кметове, някои които са издигнати от ДПС.

Заповедта е качена на интернет сайта на община Борован и е видима за всички: