От класическия Северозапад са си тръгнали 11 249, но са се върнали 12 481 души.

През 2020 г. в преселванията между населените места в страната са участвали близо 200 000  души. Половината от тях са се преместили от град в село, сочат данните на НСИ.

От всички, които са променили своето обичайно местоживеене  в страната, жените са малко повече от  мъжете.  Най-голям относителен дял сред преселващите се, са между  40 – 59 години,  следвани от тези на възраст 20 – 39 години.

През 2020 г. 37 360 души са се преместили от чужбина в България, като  мъжете са малко повече от жените.