1614 са престъпленията за 2023 година, които са извършени в условия на домашно насилие, отчитат от Министерството на вътрешните работи, през 2022 година са били 873, което отчита ръст от 84,9 процента.

Разкриваемостта на престъпленията е 52,4%, или с 6,4 пункта повече спрямо 2022 г. Регистрирани са три умишлени убийства в условията на домашно насилие, спрямо едно за 2022 г.

Отчетът включва и статистика за катастрофите. Тя показва, че с най-висок дял от 97,9% са тежките пътни инциденти. Според МВР те най-често настъпват при движение с несъобразена скорост, неправилни маневри и отнемане на предимство на пътни превозни средства и пешеходци. 

Относно умишлените убийства статистиката показва 73 довършени такива, спрямо 72 за 2022 г. Разкрити са 70 от случаите. Най-много са регистрирани в София-град – 16, във Варна и Пловдив по шест, Благоевград, Ловеч, Сливен, София, Стара Загора и Хасково по четири, Бургас, Пазарджик и Търговище по три.

Блудствата са 253, срещу 220 за 2022 г., като разкрити са 61,3% от случаите спрямо 44,6% за 2022 г. При изнасилванията се констатира намаление с 20,5% при довършените деяния, а разкриваемостта се увеличава с 20,2 пункта.

В годишният отчет се отбелязва още, че през 2023 г. са регистрирани 10 844 икономически престъпления, което е със 7% по-малко в сравнение с предходната година – 11 664. От тях са разкрити 3220.

От МВР самостоятелно и съвместно с Агенция „Митници“ са иззети 8,2 тона канабис, 9,7 тона марихуана, 11 кг хероин, 49 кг кокаин и над 195 кг синтетични наркотици. Увеличение спрямо 2022 г. се наблюдава при количествата на иззетите кокаин (49%), канабис (52,6%) и синтетични наркотици (146%), докато при хероина и марихуаната се отчита намаление, съответно с 96,7% и 36%.

При съвместни действия с митниците и самостоятелно от МВР са иззети над 166 млн. къса цигари, близо 50 тона тютюн, 185,5 хил. литра алкохол и 10 хил. литра газьоли. Спрямо 2022 г. се наблюдава увеличение при количествата на иззетите цигари – 98,7%, тютюн – 18% и алкохол – 185,4%, а спад има при газьолите – 54,3%.