BIRD.BG

Хемусгейт: НАП търси 23,2 милиона лв. данъци от фирмите теглили на каса в “торби и чували”