По повод тазгодишната Седмица на гората (2-8 април) Община Берковица предприе инициатива за залесяване с фиданки.

Държавно горско стопанство – Берковица предостави безвъзмездно на Община Берковица 230 фиданки, част от които бяха раздадени на образователни и социални институции, кметства и кметски наместничества на територията на община Берковица.

Голяма част от тях вече са засадени в паркове, градинки, детски площадки, междублокови пространства, дворове на образователни институции.

Залесяването с новите дръвчета – туя, смърч, ела, кедър, явор и кестен ще допринесе за обогатяването на природното богатство на нашия регион и запазване на биоразнообразието в нашия край.

Седмицата на гората се чества от 1925 година, когато в България се провежда първият празник на залесяването. От 1956 г. датира традицията той да е в първата седмица на април.

Гората е безценно национално богатство!

Мотото на тазгодишната седмица на гората бе „Гората е здраве!“

Общинска администрация – Берковица призовава гражданите да пазят посадените дървета, да се грижат за тях и да не позволяват безхаберно отношение и посегателство към екологичното богатство на община Берковица.

Нашата природа е най-ценният ресурс, който имаме, и трябва да го съхраним за бъдещите поколения.