Държавна финансова инспекция е съставила два акта за начет на община Берковица.

Направена проверка за законосъобразността и документалната обоснованост за спазването на нормативите при финансирането, обявяването и провеждането на обществена поръчка с за реконструкцията на част от площад “Йордан Радичков” и парк-градина.

Проконтролирано е сключването на договор за възлагане на поръчката през миналата година, изпълнението му и плащанията по него.

Установените вреди за 59 708 лв. и за тях са съставени два акта за начет.

Няма нецелево разходвани средства.

Проконтролирани са две обществени поръчки за 2 140 985 лв. и един договор за 1, 266 млн. лв., като според АДФИ няма  индикатори за измама.