Все още няма отговор от държавата кой ще стопанисва пещера „Леденика“.

Това заяви кметът на Враца Калин Каменов по време на днешната сесия на Общински съвет – Враца.

„Надявам се скоро да получим такъв отговор, тъй като все още сме с неизяснен статут за ползване на пещерата. Не знаех, че е толкова тежко и трудно. Разчитам на служебното правителство да прояви разбиране и с новия областен управител да успеем да довършим процедурата и скоро да решим този вече едногодишен казус по отношение ползването на пещера „Леденика“. 

Отговорът му беше във връзка с питане на зам.-председателя на ОбС-Враца и общински съветник от групата на СДС Ирина Иванова.

Припомняме, че на предишната сесия Иванова поиска да бъде предоставена на Общински съвет-Враца информация, представляваща обществен интерес за следното:

„С решение №451, Общински съвет-Враца е възложил на кмета на община Враца да извърши необходимите действия за безвъзмездното придобиване на правото на управление на Община Враца за срок от 10 години на недвижимите имоти-държавна собственост, а именно: незастроен поземлен имот, поземлен имот, посетителски център „Прилепа“ и амфитеатър.“

Ирина Иванова поиска от общинската администрация съветниците да бъдат уведомени за изпълнението на цитираното решение, тъй като до тях е достигнала информация, че евентуално областният управител на област Враца прави опити да предостави пещера „Леденика“ за управление на държавни структури към Министерство на Земеделието.

Оказа се, че от Общината многократно са се опитвали да удължат срока, но постоянно са били спирани.

Връщани са документи, не е отговаряно на питания, не са приемани отчетите.

Получено е обаче писмо от областния управител Стефан Красимиров, чрез което е поставено искане да се освободят всички помещения, както и съоръженията, сградите и атракционите.

По този повод е проведена среща между кмета на Враца Калин Каменов и Стефан Красимиров, на която е станало ясно, че областният управител е изпратил запитвания за използване към структурите на Министерство на Земеделието, но не и на общината.

Ще „отнеме“ ли областният управител “Леденика” от врачани? Прозира ли частен интерес?

В последствие до медиите бе разпространено съобщение от Областна администрация-Враца, в което предишният вече областен управител Стефан Красимиров прехвърли топката за “Леденика” на Министерски съвет.

Стефан Красимиров прехвърли топката за “Леденика” на Министерския съвет

На днешната сесия на ОбС-Враца Ирина Иванова заяви, че „благодарение на общите усилия на Общинския съвет и кмета на Враца е постигнат положителен резултат, а именно –

областният управител, след месеци на бездействие, в последния си работен ден, да отправи най-после предложението до Министерски съвет за предоставяне на пещерата.“

„Зов нюз“ припомня, че до този момент пещерата и съоръженията се стопанисват от община Враца, като са разкрити и работни места за врачани, а приходите от туристически мероприятия отиват в общинската хазна.

Александър Владимиров: За да бъде защитен интересът на врачани, единственият гарант е Общината да стопанисва пещера “Леденика”

Припомняме също, че от 2010 г. пещера „Леденика“ е обявена за природна забележителност и е вписана в Списъка на защитените територии и защитени зони в България и се стопанисва от община Враца.

Христанчо Матов – общинският съветник, който подарява “Леденика” на врачани