Врачани са готови за протест!

Областният управител Стефан Красимиров от квотата на „Има такъв народ“ може да допусне Развлекателен парк  “Леденика” и пещерата да бъдат стопанисвани от Министерство на Земеделието.

Това стана ясно на днешната сесия на ОбС-Враца от питане на зам.-председателя и общински съветник от СДС Ирина Иванова, която поиска да бъде предоставена пред Общински съвет-Враца информация, представляваща обществен интерес за следното:

„С рещение №451, Общински съвет-Враца е възложил на кмета на община Враца да извърши необходимите действия за безмъзмездното придобиване на правото на управление на Община Враца за срок от 10 години на недвижимите имоти-държавна собственост, а именно: незастроен поземлен имот, поземлен имот, посетителски център „Прилепа“ и амфитеатър.“

Ирина Иванова поиска от общинската администрация, съветниците да бъдат уведомени за изпълнението на цитираното решение, тъй като до тях е достигнала информация, че евентуално областният управител на област Враца прави опити да предостави пещера „Леденика“ за управление на държавни структури към Министерство на Земеделието.

Това ще лиши града от най-голямата му атракция, от туристически поток и 30 човека от работа.

„Зов нюз“ припомня, че до този момент пещерата и съоръженията се стопанисват от община Враца, като са разкрити и работни места за врачани, а приходите от туристически мероприятия отиват в общинската хазна.

На днешната сесия зам.-кметът Александър Владимиров каза, че откакто е изтекъл срокът за стопанисване от Община Враца многократно са се опитвали да го удължат, но постоянно са били спирани.

Връщани са документи, не е отговаряно на питания, не са приемани отчетите.

Получено е обаче писмо от областния управител Стефан Красимиров, чрез което е поставено искане да се освободят всички помещения, както и съоръженията, сградите и аткракционите.

По този повод е проведена среща между кмета на Враца Калин Каменов и Стефан Красимиров, на която е станало ясно, че областният управител е изпратил запитвания за използване към структурите на Министерство на Земеделието, но не и на общината.

Припомняме, че от 2010 г. пещера „Леденика“ е обявена за природна забележителност и е вписана в Списъка на защитените територии и защитени зони в България и се стопанисва от община Враца.

През 2021г. въпреки пандемията от COVID-19 в Развлекателен парк „Леденика” и пещера „Леденика” броят на посетителите е бил 36 969, като реализираните приходи са 334 449.00 лв. За сравнение през 2020 г. броят на туристите в парка и пещерата е бил 24 552 души, а реализирания приход –  234 030.00 лв. или с 12 417  повече туристи и реализиран приход 100 419.00 лв. повече през 2021 г.

Ако Развлекателен парк „Леденика” и пещера „Леденика” преминат във владение на Министерство на Земеделието тези приходи няма да постъпват в общинската хазна.

Не е ясно и какви грижи ще полага държавата за природната забележителност.

Стои отворен въпросът и дали няма определен интерес към мястото от частник, който би могъл да наеме обекта от Министерство на Земеделието и да печели за сметка на врачани.

Опитахме се да се свържем с областния управител Стефан Красимиров, но той не отговори на обажданията ни. Очакваме неговия отговор, какви точно са намеренията на Министерство на Земеделието и с какво стопанисването на природната забележителност от него би подпомгнало развитието на туризма в града и приходите в общинската хазна?

Почти 100 години пещера „Леденика“ и прилежащите територии се ползват свободно от гражданите на Враца и гостите на града, благодарение на предприемача- общественик и общински съветник Христанчо Матов.

В завещанието си пише: „Аз подарявам най-милия и най-ценния си имот на общината на родния си град. Аз дарявам совата „Леденика” на град Враца.” Това голямо дарение е оценено по достойнство и той е обявен за почетен гражданин. Прехвърля всичките си имоти в района на Згориград на Врачанската община.

пещера леденика

Сега съществува реален риск врачани да бъдат лишени от тази привилегия, а акта на най-големия дарител на Враца-опорочен.

Въпреки действията, инициирани от кмета на община Враца и Общинския съвет, срокът за ползване на пещера „Леденика“, все още не е удължен.