След скандалния опит на бившия вече областен управител Стефан Красимиров да смени стопанина на  пещерата “Леденика” врачани са в очакване на решението на новия Министерски съвет, дали Община Враца ще продължи да се грижи за туристическата атракция.

Какво е развитието на казуса и как се стигна до вероятността 99 години по-късно да бъде нарушена волята на дарителя Христанчо Матов, разговаряме със заместник-кмета на общината Александър Владимиров.

Г-н Владимиров докъде стигна казусът с  парк “Леденика” и пещерата “Леденика”?

Врачани се запознаха много подробно с казуса след питането на общинския съветник г-жа Ирина Иванова в Общински съвет и след всички медийни публикации.

Развитието е, че след това бившият вече областен управител Стефан Красимиров все пак е проявил някаква инициатива и е сезирал Министерски съвет и Министерството на регионалното развитие.

Община Враца получи отговор от Министерски съвет, че във връзка с даденото положително становище на областния управител преписката, която ние подадохме преди 11 месеца, продължава.

Ако сега преписката продължава заради положителното становище на областния управител, да разбираме ли, че досега не е имало положително становище?

През септември 2021г., два месеца преди да изтече 10-годишната давност на договора на община Враца за стопанисване на парк „Леденика“ и пещерата, Общинският съвет във Враца даде разрешение на кмета да поднови процедурата за стопанисване на туристическия обект за още 10 години. От тогава през периоди  от няколко месеца от областна управа бяха искани различни документи, становища, анализи, оценки и пр., касаещи процедурата, като общинската администрация е изпращала към областната управа всичко, което са изисквали.

Последните документи, които поискаха от нас бяха през тази година, след като вече срокът на стопанисване беше изтекъл. Поисканото беше оценка от областния управител, че процедурата няма да е държавна помощ за общината. Тоест, областният управител изисква от нас да се обосновем, защо смятаме, че това не е държавна помощ.

Изготвихме и този анализ, подадохме го през областния управител към Министерство на регионалното развитие, включително с експертиза на външни експерти.

Това беше последният документ, който поискаха от нас и от тогава нямаме никакъв отговор какво се случва.

От отговора на досегашния областен управител, след като бе дадена публичност на проблема, не стана ясно, че е изпращал писма на други институции с предложение за стопанисване на знаковия за Враца туристически обект. Вие получихте ли информация, че това наистина се е случвало?

Има институции, които веднага след получаването на покана от страна на Областната администрация да стопанисват обекта, се обърнаха към нас с въпрос, защо се отказваме от грижата за Природния парк „Леденика“ и пещерата.

Някои от тях ни отправиха въпроса, защо се отказваме при положение, че общината има работещо предприятие “Спорт и туризъм”, а също така дали има някакъв проблем на обекта, за който не е съобщавано.

По този начин разбрахме, че докато чакаме месеци наред подновяването на договора се водят разговори с други институции.

Пристигна и официален отговор с копие и до нас от Дирекция на природен парк „Врачански балкан“. В този отговор директорът на ДПП „Врачански Балкан“  г-н Николай Ненчев  благодари за поканата, но отбелязва и няколко причини, поради които чисто юридически Дирекцията не може да стопанисва пещерата, като едната от тях е, че нямат право на търговска дейност.

По този отговор разбрахме, че е имало официални запитвания за стопанисването на пещерата и това всъщност е и най- сериозният проблем в цялата сага.

Виждате ли някакъв политически реваншизъм в цялото това поведение или друга цел на вече бившия областен управител, защото освен стопанисването на обекта става дума и за привличането на туристи, чрез организирането на културни събития, за които нематериален ресурс има концентриран само в общината и в малките й населени места? Едва ли горското стопанство би имало достъп до тях…

При казусът с “Леденика” това е най-същественият, истински проблем.  Най-логичното е Община Враца, като изразител на волята на хората в този град да стопанисва пещерата, включително всичките културни институции и предприятието “Спорт и туризъм”  да участват в развитието на обекта като туристическа атракция. За да бъде защитен интересът на врачани, единственият гарант е Общината да стопанисва пещера „Леденика“.

Да, законово е възможно и друг да стопанисва пещерата, сигурно е възможно под някаква форма да бъде концесионирана и да бъде дадена и на частен концесионер.

Дали това не е целта, имайки предвит цялото протакане на процедурата и предложенията към други предприятия?

След всичко казано дотук се притесняваме сериозно в тази посока. Нямам доказателства дали това е така и не мога да го твърдя със сигурност, но действията на бившия областен управител и неговата администрация по този казус създават много сериозно усещане за нечисти интереси, които не са в полза на врачани. Не може докато ние чакаме 11 месеца развитие, г-н Красимиров да ни казва, че няма достатъчно добри позиции в Министерски съвет, „търсете си връзки вие“.

Дори ни изпратиха писмо, в което преди да е приключила процедурата ни дадоха срок от две седмици да напуснем пещерата и да я освободим.

Ако искахме да проявим политически реваншизъм можеше веднага да изпълним волята на бившия областен управител и да освободим пещерата в същия ден и тогава щяха да възникнат въпросите, защо пещерата е затворена за посетители?

Нито една институция нямаше да може да се справи и до ден днешен пещерата щеше да е затворена.

Има още един важен въпрос. Кой ще отговаря за пещерата, кой ще я стопанисва и ще я пази от хулигански прояви, кой ще носи отговорност за туристите, които влизат в нея?

Горското стопанство има много добри експерти, които са лесничеи, горски и пр., но експерти в сферата на туризма, които да привличат гости в града, нямат.

Така че докато течеше цялата процедура и Стефан Красимиров твърдеше, че е дал положително становище за това общината да се грижи за пещерата откровено е лъгал врачани, защото през това време е предлагал на кой ли не да бъде нейн стопанин.

Врачани трябва да знаят какво се случва с пещера „Леденика“, защото това е един от символите на града.

Данните и статистиката показват, че над 80% от туристите, които идват в града, идват именно заради пещерата и след това виждат всичко останало.

Туризмът е комплекс от предложения и услуги, които да предложим на туристите.

Надеждата ни е, че в областна управа и Министерски съвет ще има хора, които да бъдет честни с гражданите на Враца и ще започнат да комуникират с нас във връзка с казуса. Както и кмета на Враца Калин Каменов каза наскоро, ние не сме врагове, макар да сме политически опоненти и едните, и другите трябва да работим за интереса на врачани.