Съкращаването на щата е равносилно на съкращаване на неудобните”  и “Гражданите имат право на здравословна и благоприятна среда“, това бяха само част от посланията, които демонстриращите граждани на Враца отправиха към управляващите тази сутрин.

Мирният протест на хората, провокиран от  поредното изгонване от Екоинспекцията на  експерта Георги Караиванов продължава.

Рано тази сутрин пред сградата на Областна администрация – Враца беше разпъната палатка, като символичен знак за несъгласието на обществеността с това поредно действие на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца.

Протестите ще бъдат всекидневни, докато експертът по опасни химични вещества не бъде върнат на работа.

Припомняме, че Караиванов стана неудобен на колегите си и ръководството на РИОСВ-Враца, след като сигнализира до медиите  за 110 тона опасен серовъглерод, собственост на приближената до Ковачки фирма “Камибо”.

Но и преди случаят да добие медиен интерес Караиванов е заплашван с дисциплинарно уволнение, за да спре да рови.

Историята, която РИОСВ – Враца скри от обществеността

Опасният химикал, складиран още от соц време, е отлежавал дълги години на територията на нарязания за скрап бивш завод „Химко“.

 

  През това време същите експерти, които се подписаха, че не искат да работят с Георги Караиванов са проверявали обекта, но проблем не е констатиран.

Преди да стигне до медиите Караиванов разбира, че директорът на  Инспекцията Цветинка Нейкова е в съжителство с човек, обвързан с фирма “Камибо”.

Писмата с актовете не стигат до фирмата и Караиванов решава да провери защо.

Следва сигналът до Прокуратурата във Враца, а месеци след това са известени и медиите.

Прокуратурата е информирана и за това, че:

Станислав Попов, депутат

С писмо на РИОСВ-Враца, г-н  Станислав Иванов Попов (който в момента е депутат в Народното събрание) или упълномощено от него лице е поканен на 11.10.2018г. в РИОСВ-Враца за оформяне на Акт за установяване на административно нарушение.

Писмото с поканата е получено, но г-н Попов или упълномощеното от него лице  не се е явил за оформяне и подписване на акта.

На всички  проверки, извършвани от комисията от страна на фирма КАМИБО ООД-ТП „ХИМЕНЕРГО”, гр. Враца присъства и води проверката само г-н Петко Иванов Нейков.

Той е единственият представител от фирмата, с който комисията контактува от 10 години. Назначен е на длъжност “Инженер поддръжка”.

Длъжност, подчинена пряко на управителя на фирмата и посочена в актуализирания Доклад за безопасност. Всички останали служители са подчинени на тях. 

Комисията винаги е контактувала само с него и той подписва констативните протоколи като упълномощен представител на оператора в продължение на 10 години.

Тъй като нито г-н  Станислав Иванов Попов, нито г-н  Петко Иванов Нейков са се явили да подпишат акта, според закона за административни нарушения и наказания- ЗАНН, са изготвени писма до кмета на съответната община и съответното полицейско поделение ( в случая до районния кмет на район Надежда – Столична община и до директора на 02 –РУ-СДВР-София) за съдействие при връчване на акта, като актовете са изпратени от страна на РИОСВ-Враца до тях.

Отговорът от  районния кмет на район Надежда – Столична община е, че поканата не е получена от нарушителя, въпреки неколкократните опити на куриерите да му я връчат.

Отговорът от 02 –РУ-СДВР-София е, че на посочения адрес на управлението на фирма КАМИБО – ж.к. „Надежда”, бл.155, вх В, ет.3, ап.71, област София, община Столична; гр.София 1220, ЕИК: 131157890, търсеното лице не е установено и на този адрес живее семейство от 2011 г.

Експертът иска среща с управителя на фирмата или упълномощено лице. За целта са определени дата и час на срещата, на която никой не се появява.

 Във всички констативни протоколи фигурира адрес на управление на фирмата: : ж.к. „Надежда”, бл.155, вх В, ет.3, ап.71, област София, община Столична; гр.София 1220, ЕИК: 131157890, както и в търговския регистър.

Изискано е пълномощното на г-н  Петко Иванов Нейков

Неговият отговор е, че никога не е имал пълномощно да представлява фирмата пред когото и да е. 

Г-н  Петко Иванов Нейков се е подписвал във всички съставени констативни протоколи като упълномощен представител на оператора.

В Министерството на околната среда и водите е подадено уведомление за класификация през 2016 г. на „КАМИБО ООД-ТП „ХИМЕНЕРГО”, ГР. ВРАЦА с оператор,  в което фигурира единствено неговото име, телефонен номер и e-mail от страна на оператора.

В доклада за безопасност отново фигурира само неговото име.

 Г-н  Петко Иванов Нейков се е подписал на мястото на управителя на фирмата  Станислав Иванов Попов във всички писма от тяхната фирма, както и е поставил мокър печат на същата.

Г-н  Петко Иванов Нейков не е уведомил комисията, както и РИОСВ-Враца за промяна на адреса на управлението на фирмата, а е подписвал всички констативни протоколи с този адрес ( който е невалиден –видно от направените справки с 02 –РУ-СДВР-София от 8 години).

Г-н  Петко Иванов Нейков е подал погрешна информация в  Министерството на околната среда и водите, РИОСВ-Враца, РДПБЗН-Враца, Д „ИТ“- Враца, Община Враца за периода 2015 г. – 2018 г., като е подписал официални държавни документи без да е упълномощен за това.

Експертът пише писмо до него за това, че носи наказателна отговорност, защото  е подписвал официални държавни документи като упълномощен представител пък няма пълномощно.

А също и че не е уведомил за смяна на адреса на управление на фирмата.

Писмото обаче бива спряно от г-жа Цветинка Младенова Нейкова – Директор на Регионална инспекция по околна среда и водите във Враца, твърди източникът на “Зов нюз”.

Според него писма-уведомления до  Районна прокуратура и до ДАНС –Враца отново са били спрени от директорката Цветинка Нейкова.

Г-н  Петко Иванов Нейков и г-жа Цветинка Младенова Нейкова са съпруг и съпруга.

Цветинка Нейкова, бивш директор на РИОСВ

Експертът  описва в сигнала  си до Прокуратурата, че е заплашен, от директорката,

че ако продължавам да се задълбочавам в случая „КАМИБО“, ще бъда дисциплинарно уволнен.

Единствената цел на всички предписания, назначени експертизи и анализи и съставения акт от Караиванов,  е да се установи качеството на серовъглерода, както и на съоръжението, което го съхранява – дали е годно.

Историята с развитието на изнасянето на 110 тона серовъглерод след тези подробности е известна на всички.

Тук обаче можете да я проследите от началото, заедно с цитирани документи:

Цъка ли екологична бомба в стар склад, в който се съхраняват 110 тона сяровъглерод?  

Изкарването на 110 тона серовъглерод, собственост на “Камибо”

След сигнала за опасния серовъглерод последва и  първото уволнение на експерта Георги Караиванов, както и първите протести.

След обществения натиск лично премиерът Борисов върна експерта на работа.

Явно обаче “разкритията” на експерта за още залежали опасни химични вещества не се харесаха на някой и той отново беше освободен от работа, под претекст  “съкращаване на длъжността”.

Какво “по-логично” от това Регионална инспекция по околна среда и води да няма нужда от експерт по опасни химични вещества?

И то точно когато в плана си е заложила приоритетно именно фирми, които произвеждат, работят или внасят такива вещества.

А екопроблемите не са малко, не са малко и фирмите, които искат да “инвестират” боклук в града.

Заради една такава “инвестиция” на тъмно града ни получи новогодишен подарък от тонове бракувани италиански тонер касети.

Вече шести месец специфичният италиански боклук отлежава на регламентирана площадка във Враца и още не е ясно, кога ще бъде изкаран.

Комисията от експерти на РИОСВ, които са “проспали” внасянето на тоновете бракувани тонер касети са Христо Христов, Райна Велевска, Димитрина Тинчева и Деница Христова.

Те са тези, които отговарят и в момента за този проблем.

И може би за някои документално това не е боклук, а ценна суровина от Италия…

“Зов нюз” ще продължи да следи случая с отстранения от работа експерт, както и какво ще се случи с опасните химикали, които също, както серовъглерода, “открит” в “Камибо”, отлежават в завода от социалистическо време.