Врачанският окръжен съд днес потвърди определението на Врачанския районен съд, с което спрямо трима обвиняеми – Л. В., В. В. и Г. В. е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Повдигнатото срещу тях обвинение е за това, че от неустановена дата т. г. до 11.06.2020 г. в с. Голямо Пeщене в съучастие, като съизвършители, са засели и отгледали растения от рода на конопа – 246 броя и са държали наркотичното вещество канабис.

„Основната предпоставка, предмет на разглеждане в производството по чл.64 от НПК, а именно предпоставката за наличие на обосновано предположение за авторството на деянието е била правилно обсъдена и подробно мотивирана от първоинстанционния съд. Обоснованото подозрение за съпричастността на обвиняемите към авторството на деянието, дори в този първоначален етап на разследване, се установява на първо място от свидетелските показания, от писмените и веществените доказателства, които в съвкупност установяват фактите относно времето, мястото, конкретния предмет и начин на извършване на деянията. Отчитайки изискването на законодателя всяка мярка за неотклонение да е строго индивидуална и да бъде съобразена с обществената опасност на деянието, на дееца и със съответните й цели, съдът счита, че оставянето и на тримата обвиняеми на свобода или определяне на по-лека мярка за неотклонение, каквато се иска, очертават наличието на реален риск същите да извършат престъпление. Следва да се отбележи, че при вземане на най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” е достатъчно да е налице една от двете опасности – да се укрие обвиняемия или да извърши престъпление. Законодателят не поставя изискване за кумулативна наличност на двете, въпреки това в конкретния случай не се установи никой от обвиняемите да пребивава постоянно на адреса, посочен в документите за самоличност, като постоянен и настоящ адрес“ – се казва в мотивите на съда.

Определението на Врачанския окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

генерал агрохимикали