Младен Цолов е един от успешните предприемачи на България. Той е роден във Враца.

Завършва с от­личие Математическата гимназия в града, а след това се дипломира като инженер по селскостопански маши­ни във Висшето техническо училище в Русе.

Има магистърски степени по маркетинг в УНСС и агрономство в Аграрен университет-Пловдив.

Младен Цолов стартира предприемаческата си дейност с развитието на мрежа от агро­аптеки, а по-късно съз­дава фирмата „Генерал Агрохимикали“ ООД, която е представител и дист­рибутор на най-големите мултинацио­нални компании в бизнеса с ПРЗ.

Бизнесменът е един от сериозните земеделски произ­водители в Северозападния регион.

Той е председател на На­ционална Фондация „Тодор Рачински“. Фондацията подпомага развитието на научните изследвания в областта на селекцията и семепроизводството на български сортове пшеница.

 

“Погрешно е създаваното с години мнение, че производителите на зърно работят в комфорт. Нашата работа е изложена на въздействието на редица фактори, като неустойчивост на световния пазар, динамика на цените, много силна конкуренция, неблагоприятни природни явления.”, Младен Цолов

Г-н Цолов, зърнопроизводителите отново алармират за проблеми в сектора и се готвят за нови протести. Можете ли да разкажете повече за настоящата обстановка в сектора?

Ние, зърнопроизводителите, не успяваме да се справяме в тази ситуация, в която сме поставени. Нашите производствени разходи са по-високи от цените, на които продаваме продукцията си. Това неминуемо ще доведе до криза в нашия сектор.

Тазгодишната продукция бе произведена с изключително скъпи суровини. Рентите също се покачиха многократно за кратък период от време.Получи се така, че произведохме скъпа продукция, която се наложи да продаваме евтино. Има и много представители на сектора, които изпитват проблеми с реализацията на продукцията си. Ние сме в една много тежка ситуация – много по-тежка от другите сектори. Нашият сектор е ресурсоемък и изисква сериозен оборотен капитал, и когато се получат дори минимални загуби на реколтата, последвалите финансови загуби за производителите са сериозни.

Смятам, че проблемите в сектора идват от усложнената геополитическа ситуация в региона. Не можем да виним нашето правителство за последиците от нея, но в момента сме изпаднали в ситуация, в която имаме нужда от подкрепа.

В момента цяла Европа е в сходна ситуация на нашата. Германските фермери също се изправят пред подобни проблеми.

“Дупката” в сектора е огромна и сме наясно, че държавната помощ няма да оправи проблема напълно. При положение, че от 1 дка загубата ни е 50 лв., то е ясно, че държавата няма как да ни подкрепи с такава огромна сума.

Надяваме се все пак да получим някаква подкрепа от държавата, защото всяка помощ в момента е важна и ценна.

Вървим към сериозна криза и бихме искали да кажем и покажем на обществото, че има сериозен проблем в сектора и той трябва да бъде разрешен, защото иначе ще има негативен ефект върху цялата икономика.

Смятаме,че държавата трябва да има политика за рентите. Ако не бъдат те изцяло държавно регулирани, то поне държавата да се намеси под някаква форма, тъй като там изтичат най-много средства. Иска ни се и арендаторите да разберат, че целият сектор страда от високите ренти в момента.

Ако този проблем не получи широк публичен отзвук и не се намери ефективно решение, твърде вероятно е целият сектор да спре да работи. Няма как да се работи на загуба години наред..

Ако нямаме продоволствена сигурност по време на такива огромни изпитания като военни конфликти на нашия континент, то поставяме под огромен риск националната си сигурност.

Много хора ви критикуват и казват, че вашият сектор е презадоволен и имате огромни възможности. Откъде се появи тази отрицателна настройка към земеделците? 

Това е една очерняща кампания, която продължава години наред. Ние общуваме с хората постоянно, изплащаме и ренти. Те нямат такава негативна настройка спрямо нас, но е факт, че има такава тенденция да бъдем очерняни от някои хора, вероятно за да бъдат спрени субсидиите към сектора.

Повече от 10 години ние не получаваме нито една стотинка от държавния бюджет. Единствено намаленият акциз остана като мярка за облекчаване и подпомагане работата на земеделските производители. Всички останали средства идват от еврофондовете.

Това е политика на международно ниво, която цели да бъдат премахнати изцяло субсидиите. Ние сме съгласни, но въпросът е, че ние продаваме на международния пазар основно и там цената се определя на пазарен принцип. Когато ние не можем да си позволим да продаваме на по-високи цени на пазара, сме на загуба. Тази политика е много неприятна за нас.

Преди години, когато започнахме да се занимаваме със земеделие, земята не се обработваше. Насърчаваха ни да развием сектора и ни предлагаха да закупим машини и друга техника, за да можем да се развиваме и да създаваме модерен земеделски сектор, който да създава висококачествена продукция и да осигурява нови работни места за хората.

Към днешна дата се оказва, че наративът е коренно сменен. Сега сме лошите бизнесмени, крадци и мошеници.

Ако вашите читатели не знаят, ролята на субсидиите е да подпомогнат сектора, позволявайки му да намали цената на крайната продукция и съответно хората да консумират по-евтина храна със същото високо качество.

Ако няма субсидии, храната ще е по-скъпа. Това е цената за премахването на субсидиите.

Нашата основна цел е да успеем да обясним на обществото, че ние не правим нищо лошо и нередно, а напротив – ние работим усилено, коректни сме към партньорите си и крайните потребители, и произвеждаме храната, която стига до тяхната трапеза.

Надявам се да не се налага първо да спрем да работим и след това обществото да разбере каква всъщност е нашата роля и отговорността, която носим.

Как смятате, че ще приключат преговорите с държавата?

Надявам се да не се стигне до протести. Дано да успеем да се разберем с държавата за подкрепа към бранша, за да можем да преживеем този тежък период. Министърът е консенсусен и справедлив човек, мисля че ще разбере нашето становище.

В момента в бранша има и огромна междуфирмена задлъжнялост. В нашата търговска фирма, която се занимава с продукти за

растителна защита, семена и торове ( Генерал Агрохимикали, бел.ред.) , миналата година по това време имахме около 10% неразплатени сметки. Тази година са повече от 40% неразплатените сметки от фермери. Земеделските производители са пред отчаяние, едни казват, че ще продават земя, други искат да продават целия си бизнес.

Надявам се тази година прогнозите да са по-оптимистични и годината да е добра за всички зърнопроизводители!

Какво е становището на останалите сектори?

Нашата асоциация на гроздопроизводителите е член на Българска аграрна камара. Взехме решение да подкрепим идеята на зърнопроизводителите за протести, като идеята е да не се изкарва техника на първи етап, а да бъде направен опит проблемът да бъде решен само с преговори с Министерството.

Всички сектори подкрепят идеята на зърнопроизводителите да направим общ протест. Идеята на зърнопроизводителите е не да се подкрепи техният сектор за сметка на другите сектори в земеделието. Целта е да бъдат заделени средства от друго място, за да не се ощетява нито един сектор.

Ние, зърнопроизводителите, сме най-пострадалите от действията в Украйна, а за нас не е предвидена никаква подкрепа. Ние понесохме целия удар на пазара, затова предлагаме ние да бъдем подпомогнати с допълнителни средства, отделни от програмите и мерките за другите земеделски производители.