Тодор Алексиев, кандидат за кмет на община Хайредин от МК СДС:

Кандидатите за общински съветници от листата на местната коалиция  са познати хора – хора, които са обществено активни и милеят за родното си място.

Както аз държа вратата на своя кабинет отворена за всеки един от вас, по всяко време, така и кандидатите за общински съветници са близо до вас и познават живота във всяко едно от населените места в общината.

 

 

Доказахме, че успешно можем да управляваме община Хайредин. Приоритетите ни са да продължим нейното развитие и да надграждаме започнатото във всички сфери.

 

Емил Алексиев Тодоров е от с. Хайредин, роден е на 21 април 1973 г. Има висше образование със специалност “Маркетинг и мениджмънт” от Международен славянски институт. Завършил е Спортно училище “Св. Климент Охридски” – Враца. Президент на ФК “Огоста” – Хайредин.  

Земеделски производител от 30 години. Два мандата общински съветник в ОбС-Хайредин.  

Приоритети: земеделие, спорт, инфраструктура 

Светла Петрова Кирова е родена в с. Манастирище. Завършила е основно образование в училище “Христо Ботев” в с. Манастирище, а средното си образование получава в Средно училище “Васил Воденичарски”, с. Хайредин. Има висше образование от Медицински университет-София, Филиал – Враца със специалност “медицински фелдшер”, както и от ЮЗУ „Неофит Рилски“ със специалност “Социална педагогика”. Председател на ОбС – Хайредин от три мандата. Работи в Медицински авариен екип в АЕЦ „Козлодуй“. 

Приоритети: Работа в интерес на хората и за прогреса на община Хайредин.  

Тина Валериева Емилова е от с. Михайлово, родена 1990 г. Има магистърска степен по „Информационни и комуникационни технологии в началното училище“. Работи в детска градина “Славейче” в с. Михайлово. Работила е в местното училище ОУ “Горан Червеняшки” като касиер-счетоводител . Кандидат за общински съветник.  

Приоритети: образование, младежки политики, социални дейности  

Росен Красимиров Деков е роден през 1991 г. в с. Михайлово. Завършил е „Професионална гимназия по икономика и туризъм“ в гр. Вършец. Образователен медиатор в Младежки център-Враца от 9 години.  Кандидат за общински съветник.  

 Приоритети : младежки политики, спорт, туризъм 

Искра Иванова Гиздова е от с. Хайредин. Има бакалавърска степен по География от ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр. Благоевград. От 21 години е учител по География и Икономика в Средно Училище “Васил Воденичарски” – с. Хайредин.  4 мандата общински съветник в ОбС- Хайредин.  

Приоритети: образование, социални дейности   

Красимир Миланов Чангалов е роден на 5 февруари 1972 г. в с. Годешево, обл. Благоевград. От 35 години живее в Хайредин. Има Средно специално образование – завършил е „Техникум по електротехника“ в гр. Банско, специалност “Технология на машиностроенето”. Земеделски производител, занимава се с производство и търговия на зърнени култури от 20 години. От два мандата е общински съветник в ОбС-Хайредин.  

Георги Димитров Първанов е от с. Михайлово. Роден е на 17.08.1973 г. Завършил е СПТУ “Петър Атанасов” гр. Мизия, специалност “Контролно-измервателни прибори и автоматика” . Работи като търговски консултант. 

Кандидат за общински съветник.  

Приоритети: инфраструктура, бизнес среда и инвестиции  

Димка Данаилова Димова е от с. Хайредин. Има Висше образование от МУ-София, Филиал – Враца, специалност “Медицински специалист”. Работи като медицински специалист в АЕЦ “Козлодуй” , както и в ЕТ “Д-р Светозар Цигаровски” в с. Хайредин.  

Общински съветник в ОбС-Хайредин, мандат 2019-2023 г. 

Приоритети: здравеопазване, социални услуги и дейности.  

Магдалена Горанова Линдова е от с. Рогозен. Родена е на 12 юни 1989 г. Завършила е “Право” във ВТУ, дипломиран машинен инженер по “Промишлена топлоенергетика” в Габровския университет.  

Общински съветник в мандат 2019- 2023 г. от  община Хайредин.  

Приоритети: Образование, младежки политики, туризъм, права на гражданите и активно гражданско участие  

„В последните 3 мандата община Хайредин промени своя облик и отново е привлекателно място за младите хора. Ще работя за това те да се върнат и да работят в родните си места в общината.”

Пламен Ангелов Калеев е роден в с. Рогозен, община Хайредин. Основното си образование завършва в ОУ “Кирил и Методий” в родното си село, средно образование получава в “Техникум по художествена обработка на камъка” в Кунино, след това завършва висше педагогическо образование с професия учител. От 1991 г. се занимава с частен бизнес. Три мандата общински съветник.

Ще продължи да работи за развитието на с. Рогозен и община Хайредин. 

Приоритети: инфраструктура, образование, развитие на малките населени места, предприемачество

Кирил Атанасов e на 59 години от с. Манастирище. Завършил е Механотехникума в Бяла Слатина с профил “Земеделие”. Земеделски производител е от дълги години. За първи път прави уверена стъпка в политиката, провокиран от желанието да промени с. Манастирище. Ще работи за благоустрояването на селото. Кирил Атанасов активно подпомага местната детската градина, читалището и местния футболен клуб. 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!