Все още не са извозени тоновете бракувани тонер касети, които бяха складирани незаконно във Враца.

Около проблемите с навлизането на коронавирусната инфекция във Враца този проблем буквално се забрави.

Няма съобщение от Регионалната инспекция по околната среда и водите, че се работи по случая, нито пък информация от “говорителя” – съветник на фирма Рецикла, който обвини медиите за невъзможността за изкарване на боклуците, които внесе незаконно.

След като тихомълком изкараха червения живак и останалите опасни химикали от града, въпреки че в документите на русенската фирма, правила описа им, става ясно , че той е частичен, какво ли можем да очакваме като развитие по казуса с касетите?

Пропуските на РИОСВ по този случай не са малко, но основен е този, че не успяха да накарат собствениците на боклука да го обезопасят и врачани да не дишат тонера, който е разпръснат по цялата площадка.

Тоновете незаконно складирани тонер касети може да застрашат здравето на врачани