Нелоялна търговска практика на голяма търговска верига е спряна

със заповед на Комисията за защита на потребителите. Тя пък е потвърдена и от Върховния административен съд. Клиентите не били информирани своевременно, че

роботизирана прахосмукачка не е предназначена за почистване на черни настилки. Върху тях тя не функционирала правилно.

Проверката била осъществена по повод жалба на потребител. Човекът си купил такава прахосмукачка за 679.00 лв. Пуснал я да работи вкъщи, но забелязал, че тя започнала да се блъска в мебелите, което не би трябвало да се случва. Притеснил се и звъннал на производителя да го информира, а от там му обяснили, че проблемът не е в прахосмукачката, а в цвета на пода, който е черен. Именно той смущавал работата на уреда.

Според потребителя при продажбата той не бил запознат нито чрез етикета, нито от служителите на търговския обект с тази важна техническа характеристика.

Информацията за това, че роботът не е подходящ за употреба на черен под се съдържа единствено в инструкциите за употреба, които са запечатани в кашона. Следователно те били достъпни за клиентите едва след покупката. Това е констатирано и от инспекторите на КЗП. Те не намерили никъде в магазина представена по ясен и разбираем начин инструкция за ползване, комплектовка и поддръжка на продукта, за което на търговеца е съставен акт.

След намесата на контролния орган търговецът е добавил тази важна информация върху етикета

на уреда с останалите му съществени технически характеристики, съобщиха от пресцентъра на КЗП.

 За да се избягват подобни ситуации потребителите трябва да се вслушат в няколко основни съвета на експертите.

– При покупката на електрически уреди да изискват информация за съществените им характеристики;
– Трябва да настояват за инструкции за употреба и поддръжка;
– Необходимо е непременно да се запознаят с указанията на производителя за въвеждане в експлоатация, ползване и поддържане на уреда и да ги спазват стриктно, за да го ползват по-дълго време.

Търговците пък трябва да имат предвид конкретни правила.

– Длъжни са по закон да информират клиентите си преди продажбата за всички съществени характеристики на предлаганите уреди;
– Инструкциите за ползване и поддръжка на уреда също следва да са достъпни за потребителя преди покупката;
– Информацията следва да е пределно ясна и на български език.