1000 лева глоба в полза на държавата ще плаща жителка на Лом, която подала  декларации с невярно съдържание пред Дирекция „Социално подпомагане“, за да получи помощи като самотна майка с ниски доходи. Според документите по делото в периода 8 ноември 2021 г. – 5 януари 2022 г. обвиняемата Д. С. И. подала пред служители на  Дирекция „Социално подпомагане“  – Лом две  декларации – за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование и за получаване на социални помощи поради месечен доход по-нисък от минималния.

И в двете декларации Д. С. И. потвърдила с подписа си, че към датата на подаването им семейното й положение е „не омъжена“.

Направената  проверка обаче установила, че  жената има сключен на 23 септември 2021 г. граждански брак в Република Кипър с индийски гражданин.

По случая е било образувано досъдебно производство за документно престъпление, което според Наказателния кодекс се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.

След като се запозна с всички документи по делото и изслуша прокурора, свидетелите, вещото лице, обвиняемата и защитата й, съдът  призна  обвиняемата Д. С. И. – 30 годишна, с основно образование, омъжена,  работеща, неосъждана, за виновна, но я освободи от наказателна отговорност и й наложи административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лева , които да заплати в полза на държавата.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Монтана в 15-дневен срок.

Преди месец Районен съд – Лом наказа с 1000 лева глоба друга – 24 годишна  жителка на крайдунавския град, заради извършено от нея престъпление срещу брака и семейството – многобрачие. Въпреки, че имала граждански брак в България,  безработната В. П. Б. сключила в Република Кипър втори брак с индийски гражданин.