В следствие на възникналата кризисна ситуация в община Червен Бряг на 23 октомври, голяма част от трафика, в това число и тежкотоварни превозни средства преминават през село Девеници и град Койнаре по така наречения “Железен мост” над река Искър. Мостът е в много лошо техническо състояние и вече е пропаднал по средата. Не е ясно обаче дали има официално разрешение за преминаването на тирове по този маршрут, или тежкотоварните машини се движат по него нелегално. За влошеното състояние на транспортното съоръжение има внесени сигнали още от 2008 г. и 2009г., но до този момент не са били извършвани дори и укрепителни ремонти. По този повод кмета на Койнаре Данаил Тоновски е внесъл докладна записка до кмета Вълов, чрез която моли за съдействие и предприемане на спешни мерки за ограничаване на трафика на тежкотоварни моторни превозни средства по моста. Тоновски сигнализира и за друг мост, които е в същото тежко състояние. Той се намира зад ВЕЦ Койнаре и не е обезопасен с парапети, което прави преминаването по него опасно.