За Обходен маршрут Реселец – Горник, посипан с трошен камък

Община Червен бряг е платила сумата от 201 хил. лева с ДДС. Според договора фирмата изпълнител е трябвало да изравни и разшири участъка, а след това да го насипе с инертен материал, който е трябвало да бъде валиран.

Граждани на Червен бряг обаче, редовно снимат въпросния маршрут. От уловените от обективите им снимки  ясно личи състоянието на пътя. Чакъл вече няма, а трасето е на вълни.

Същата сума, за същия обход, общината е искала да й бъде възстановена от Междуведомствената комисия за бедствия и аварии, но дали това ще се случи не е ясно.

Posted by Стела Ценова on Tuesday, November 27, 2018