Областният управител Мирослав Петров проведе работна среща с кмета на Община Червен бряг инж. Данаил Вълов във връзка с авариралия мост към Горник. На разговора присъстваха Валя Тарова – гл.експерт в дирекция „АКРРДС“  и Надежда Борисова –ст. юристконсулт в същата дирекция.
„От интерес на гражданите е проблемът да бъде адекватно решен възможно най-скоро, но не и за сметка на сигурността на живота и здравето на хората.“, каза областният управител Мирослав Петров по повод намеренията на общината от изминалата седмица да пусне движението по моста за автомобили до три тона. Петров настоя да получи информация за становището от сертифициран инженер – конструктор за готовността на съоръжението да понесе такъв товар при настоящото компрометирано състояние, в което се намира. По думите на кмета Вълов такова становище ще има до края на седмицата. Отново бяха  детайлно очертани стъпките за кандидатстване за финансиране пред междуведомствената комисия и необходимите документи, които трябва да бъдат подготвени от страна на община Червен бряг.
„Експертите на областна администрация са на разположение за консултация и съдействие, винаги когато се нуждаете от такива. Гарантирам, че след като изпратите пълния комплект документи към Междуведомствената комисия с копие до нас, становището, което трябва да бъде предоставено от областна администрация Плевен, ще бъде изготвено и изпратено в максимално кратък срок.“, подчерта областният управител Мирослав Петров. Той бе категоричен, че държавата е ангажирана с трайното решаването на проблема.