В началото на 2018г. до екипа ни достигна  информация, че през 2016 г. Община Червен бряг преждевременно прекратява договора с мобилния оператор А1. Въпреки неустойките, които грозят местната власт, администрацията спира плащанията към споменатия мобилен оператор и подписва нов договор с друг доставчик на услугата. Към тогавашния момент задълженията на общината към А1 са малко над 35 000 лева, без да бъдат начислени дължимите по договор лихви. По Закона за достъп до обществена информация, в средата на 2018г. екипът ни поиска наличната информация. Такава обаче не беше предоставена в предвидения от закона срок, а казусът се пренесе в плевенския административен съд. След няколко месеца разглеждане съдът отсъди, че “отменя мълчаливия отказ на кмета да предостави информация по ЗДОИ и го задължава в 14-дневен срок да го направи”.  Срокът обаче отново изтече, а отговорите на въпросите продължават да са загадка. Според достоверен източник на “Зов нюз”, големият мобилен оператор можело и да опрости дълга на бедстващата община. Дали това е така и ако е така, то  какъв е залогът за подобен компромис?  Екипът ни изпрати запитване до юридическия отдел на мобилния оператор А1 със следните въпроси: Има ли Община Червен бряг задължения? Ако те са платени, кога е било извършено плащането? Бихте ли удостоверили отговора си с прилагане на платежно нареждане? Ако не е извършено плащане от страна на общинската администрация, то истина ли е, че дългът ще бъде опростен и срещу какви условия?

Екипът на “Зов нюз” ще продължи да настоява да получи  отговорите на тези въпроси, защото те са свързани с разкриване на това, как се харчат общински пари и облагодетелства ли се някой от средствата, събирани от обикновения данъкоплатец.

Христо Гешов