Районен съд във Враца не отмени наказателно постановление наложено на един от големите мобилни оператори.

Актът е съставен през есента на 2022г. от Регионалната дирекция за Комисията за защита на потребителите.

Глобата е в размер на 6 000 лева и е наложена, заради нелоялно отношение към 74-годишна жена, която ползвала услугите на телекома.

След изтичането на договора възрастната жена отишла да го поднови, като настояла да бъдат запазени старите условия. Представител на дружеството обаче й дал 56 листа, захванати с кламер, със съдържанието, на които 74-годишната потребителка не се запознала, а подписала с доверие, мислейки че преподписва изтеклия договор за мобилния си телефон. 

Така се оказва, че бабата се съгласява да ползва общо 8 услуги, предоставяни от оператора.

Сред тях са неограничени минути, неограничен интернет на максимална скорост и др.

Допълнителните услуги увеличили месечната такса на пенсионерката на близо 74 лева или с 54 лева повече, отколкото тя плащала до изтичане на договора й с А1.

Регионалната дирекция за областите Видин, Монтана и Враца към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите издава през септември миналата година наказателното постановление на мобилния оператор.

Дружеството е санкционирано с глоба в размер на 6 000 лв. Като адвокатите на мобилния оператор обжалват. 

Наказателното постановление е съставено след проверка по жалбата на 74- годишната жена.

В хода на проверката от Комисията за защита на потребителите са установили, че представител на дружеството дал на възрастната жена 56 листа, захванати с кламер, със съдържанието на които не я запознал.

В решението на съда е записано, че проверяващите достигнали до извод, че от служителите на глобеното дружество са извършени нелоялни, некоректни действия спрямо възрастната жена,

която е била заблудена от тях, че всички подписани от нея документи са свързани с договора с изтекъл срок за мобилна услуга и, че търговецът не е положил очакваната дължима професионална грижа за възрастната потребителка, като по неморален начин е използвал нейната възраст и доверчивост, което е довело до нейното заблуждение и притеснение, което представлява нелоялна търговска практика. 

Решението на съда за потвърдената глоба не е окончателно и дружеството може да обжалва пред Административен съд – Враца.