Спряха временно проекта “Осигуряване на топъл обяд на лица и семейства от Община Червен Бряг”,

става ясно от публикувано на сайта на администрацията съобщение.

Това, което буди недоумение в  изнесената информация от Общината, е че според временното ръководство на администрацията виновни за тази ситуация са средствата за масова информация.

Припомняме на изпълняващия длъжността кмет в момента, доклада на  Агенцията за държавна финансова инспекция към Министерство на финансите.

Според него АДФИ, е констатирала десетки нередности, за което е съставила близо 15 акта на инж. Вълов, доскорошен кмет на Червен бряг и началника на отдел „Обществени поръчки“, Евгения Николова. 

До проверката на финансовата инспекция се стигна след редица разследвания за изпълнението на проекта „Топъл обяд“, за които беше разказано и в предаването „Господари на ефира“.

Разкритията ,че  фирми, приближени до кмета на общината, винаги печелят въпросната обществена поръчка са в ръцете на прокуратурата.

Печеливши обикновено са  фирмите „ДЕВА М“ЕООД на главната счетоводителка на семейната фирма на кмета и фирма „КРЕМИС 09“ ЕООД на общинския съветник Явор Бакърджиев. 

Според финансовия доклад, чрез обявяването на въпросната обществена поръчка, Вълов като възложител е включил изискване към участниците, а именно:

„При подписване на договор избрания участник да разполага с кухня на територията на гр. Червен бряг за позиция 1 и на територията на гр. Койнаре за позиция 2, за целия срок на договора“, което според финансовите инспектори „дава необосновано предимство на едни лица и в същото време необосновано ограничава участието на стопански субекти в обществената поръчка и не е съобразено с предмета и количеството или обема на обществената поръчка“.

“С гореустановеното деяние инж. Вълов е нарушил разпоредбата на чл.2,ал.2 от закона за обществените поръчки, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение.“, пише още в доклада. 

В него става ясно и че една от фирмите, явили се на търга тази година е обжалвала обявената от общината процедура в КЗК, а по – късно казусът се прехвърля и във ВАС, гр. София.

Така на практика излиза, че върховният административен съд е решил окончателно, че оставя в сила решение, в което е отменено решението на кмета на Община Червен бряг, в частта му, „в която е отменено решение на кмета на Община Червен бряг за откриване на обществена поръчка по обособена позиция 2 – приготвяне и доставяне на храна „Топъл обяд“ в гр. Койнаре“.

Още от нарушенията, които са открили финансовите инспектори на АДФИ са,

че началникът на отдел „обществени поръчки“ Евгения Николова е забавяла качването на информация в меню „Профил на купувача“, в общинския сайт, а обявление за възложена обществена поръчка е публикувано в профил на купувача  със закъснение година и 40 дни. За въпросните нарушения Евгения Николова е получила и съответните актове за административни нарушения. 

Според Инспекцията Вълов, в качеството си на кмет и възложител на обществени поръчки, умишлено е въвел в заблуждение потребителите на информация от РОП, като е затайл истината,

че двата договора за поръчките от 31.07.2017 не са били приключени, изменени са и са действали към датата на публикуване на обявлението им за приключването им. Според инспекторите, кметът е попълнил документи с невярно съдържание, „съдържащ белези, от които може да се направи обоснован извод за преднамерено невярно или неточно представяне на факти, което е индикатор за измама по смисъла на чл1,т.9 от допълнителните разпоредби на закона за държавната финансова инспекция. 

Фирма е хранила мъртви души

Други нарушения, които са констатирани са, че фирмата „ДЕВА М“ ЕООД в продължение на няколко дни е хранила хора, за които е констатирана смърт. Така на практика излиза, че въпреки смъртта си, във финансовите отчети на фирмата на главната счетоводителка на семейната фирма на кмета,  „ДЕВА М“ ЕООД е хранила хора от с. Реселец, нищо че те вече не са между живите. 

В едно от първите си журналистически разследвания за въпросната обществена поръчка, през 2017 година, ви разказахме как общината, за да защити интереса на близките до кмета на общината фирми, вероятно неправомерно заради явила се трета фирма в конкурса прекратява поръчката с мотива, че и трите фирми не отговаряли на финансовите критерии, зададени от Общината.

Още тогава ви разказахме как след щателен оглед на цялата тръжна документация и на трите фирми и трите оферти отговаряха на критериите, заложени в поръчката от Общината, но въпреки всичко поръчката беше прекратена.

И тук АДФИ са констатирали същите нарушения, а именно : „предложението на Мастър – Пик ЕАД с изпълнението на обособените позиции № 1 и № 2 от обществената поръчка отговарят напълно на обявените условия. За възложителя не са били на  лице основанията по чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП за прекратяване на процедурата“.

Така на практика излиза, че още тогава, както писахме, голямата кетъринг фирма „Мастър – Пик“ ЕАД трябваше безпрепятствено да спечели процедурата, а въпросният доклад на финансовата инспекция към министерство на финансите, затвърждава съмненята и подозренията, че въпросната обществена поръчка е направена само и единствено за двете фирми, близки до кмета на общината – Данаил Вълов. 

А след щателна проверка на счетоводните документи на фирмите изпълнители се оказва, че и двете фирми са фактурирали, а от Общината са платили за нереален брой потребители.

И двете фирми драстично са завишили бройката, а именно за периода 06.10.2016 – 28.04.2017 , фирма „ДЕВА М“ ЕООД – 49 бройки в повече, а фирма „КРЕМИС 09“ ЕООД – 131 бройки в повече. 

Така на практика излиза, че нарушенията по въпросния проект не са едно и две, а за тях  говорим още от 2016 година.

В резултат кметът Вълов бе отстранен от длъжност и плати солидна гаранция, за да остане на свобода.

Ето и съобщението на Общината: