Европейската комисия потвърди интереса си да участва в механизма COVAX за справедлив и повсеместен достъп до финансово достъпни ваксини срещу COVID-19 за всички, които се нуждаят от тях.

Като част от усилията на „Екип Европа“ днес Комисията също така обяви, че

ще предостави 400 милиона евро за гаранции в подкрепа на COVAX и на неговите цели в контекста на глобалните действия срещу коронавируса.

„Сътрудничеството в световен мащаб е единственият начин за преодоляване на глобална пандемия. В рамките на глобалните действия срещу коронавируса и на кампанията „Глобална цел: обединени за нашето бъдеще“ видяхме как светът стана едно цяло. До този момент са обещани почти 16 милиарда евро и най-талантливите изследователи и реномирани организации обединяват своите усилия, за да предоставят ваксини, тестове и методи за лечение, които ще бъдат наше универсално и общо благо. Днес Комисията обявява участие в размер на 400 милиона евро в COVAX, за да работим заедно за закупуването на бъдещи ваксини в полза на държавите с ниски и средни доходи. Уверена съм, че това ще ни доближи до нашата цел: заедно да победим този вирус“, заяви Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия.

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви че само с работа в световен мащаб, в дух на солидарност, може да се победи коронавирусът.

„Нуждаем се от приобщаващ международен подход и днес демонстрираме, че нашият „Екип Европа“ — Европейската комисия и държавите — членки на ЕС, е поел ангажимент да осигури успеха на механизма COVAX и да улесни достъпа до ваксина за всички хора по света при условия на равнопоставеност“, каза още тя.

Комисарят по въпросите на международните партньорства Юта Урпилайнен заяви:

„Само като осигурим равен достъп до ваксина срещу COVID-19 навсякъде по света, ще можем да сложим край на пандемията и да гарантираме устойчиво възстановяване; от определящо значение е да работим заедно с държавите, които са наши партньори, за да можем да градим отново по-добре и в по-здравословна среда.“

С механизма COVAX, ръководен съвместно от GAVI — Алианса за ваксини, Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI) и СЗО, се цели да се ускори разработването и производството на ваксини срещу COVID-19 и да се обезпечи на справедлива основа равнопоставен достъп до тях за всички държави по света.

Като част от съвместния ангажимент на ЕС (от страна на Комисията, държавите членки и европейските финансови институции, по-специално ЕИБ) за мобилизиране на ресурси за глобалните действия срещу коронавируса Комисията възнамерява да мобилизира до 400 милиона евро под формата на гаранции в подкрепа на COVAX и неговите основни цели в рамките на усилията на „Екип Европа“.

Подробните условия за участието и приноса на ЕС ще бъдат уточнени през следващите дни и седмици. „Екип Европа“ е готов да предостави своя експертен опит и своите ресурси в услуга на COVAX, за да се ускори и разрасне разработването и производственото обезпечаване на глобални доставки на ваксини за гражданите по целия свят, както в бедните, така и в богатите държави.

Участието на ЕС в COVAX ще допълни водените от ЕС понастоящем преговори с производители на ваксини, с които се цели да се увеличи техният производствен капацитет, като се допринесе за усилията в световен мащаб.

Европейската комисия е поела ангажимент да гарантира, че ваксина ще получат всички нуждаещи се навсякъде по света, а не само хората у дома. Никой няма да е в безопасност, докато всички не са в безопасност. Ето защо тя незабавно откликна на призива на СЗО за предприемане на действия и от 4 май 2020 г. насам набра средства в размер на почти 16 милиарда евро в рамките на глобалните действия срещу коронавируса — инициативата за осигуряване на универсален достъп до тестове, методи за лечение и ваксини срещу коронавируса и за възстановяване в световен мащаб.

Като съществена част от глобалните действия срещу коронавируса, насочени към повсеместно осигуряване на достъпно ваксиниране, лечение и тестване за коронавирус, кампанията „Глобална цел: обединени за нашето бъдеще“ бе подета на 28 май от НПО „Гражданин на света“ под патронажа на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.

На 4 май Комисията предложи също така рамка за сътрудничество за обединяване на усилията в световен мащаб и за ускоряване на напредъка в разработването на ваксини, терапии и диагностика във връзка с коронавируса, както и за укрепване на здравните системи: т.нар. ускорител за достъп до инструменти за борба с COVID-19 (ACT-ускорител).

В сърцевината му са три партньорства, основаващи са на трите приоритета, заложени в глобалните действия срещу коронавируса. Те обединяват представители на промишлеността, научноизследователските среди, регулаторни органи и международни организации, които да работят съвместно на всички етапи, необходими за предоставянето на нови инструменти и решения — от изследователската дейност до производството и внедряването.

COVAX е посветеният на ваксините стълб на ACT-ускорителя, механизъм за сътрудничество в световен мащаб с цел ускоряване на разработването, производството и осигуряване на равнопоставен достъп за всички държави по света до тестове, методи за лечение и ваксини срещу COVID-19.

Механизмът COVAX, ръководен съвместно от GAVI, Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI) и СЗО, беше създаден в края на април 2020 г. по време на събитие, чиито домакини бяха генералният директор на Световната здравна организация, президентът на Франция, председателят на Европейската комисия и фондацията на Бил и Мелинда Гейтс.

Оттогава ЕС активно работи с GAVI, CEPI и другите участващи държави в създаването на управленческите и финансовите механизми на COVAX. След изразения днес интерес все още предстои да бъдат определени окончателните условия на участието на ЕС.

Целта на механизма COVAX е до края на 2021 г. да бъдат закупени 2 милиарда дози ваксина посредством преговори с разнообразен портфейл от доставчици на ваксина, като се обхванат различни научни технологии, срокове за доставка и цени. Механизмът COVAX е застрахователен механизъм, чрез който ще се намали рискът за производителите, притесняващи се да инвестират, без да има осигурено търсене, както и за държавите, опасяващи се, че може да не успеят да осигурят достъп до надеждна ваксина.