Над 780 училища ще бъдат обхванати по проект за осигуряване на качествено образование на стойност 5.5 милиона евро. Проектът е на българска частна банкова фондация в сътрудничество с глобалната образователна фондация “Обучение за всеки”. Целта е да се постигне равен достъп до качествено обучение на всички деца в Европа.

Доклад на УНИЦЕФ от март тази година установява, че неравенството в образованието в Европа се е задълбочило заради коронавирусната пандемия.

Според данните, 3% от децата в начална училищна възраст в Източна Европа не са посещавали училище в сравнение с 1% в Западна Европа. 11,1% от младите мъже и 8% от младите жени в Европейския съюз преждевременно напускат системата на образованието, сочат данни на Евростат. Това прекъсва възможностите за развитие и може да доведе до намаляване на потенциалните доходи, влошаване на психичното здраве и социално дискриминиране.

За България партньор по проекта ще бъде фондация “Заедно в час”, чиито учители работят основно в училища с деца от уязвими групи и използват различни инструменти, за да ги мотивират да посещават училище.

С финансиране от 450 хил. евро ще се разшири подкрепата за учителите в цялата система през следващите три години, което ще засегне повече от 35 000 ученици в над 780 училища.

В България ще се работи и за засилване на програмата “Училище за пример” за развитие на директори, опитни или начинаещи учители, както и за разработване на висококачествено дигитално съдържание за учители, с което да имат достъп до съвременни педагогически инструменти.