В България всичко е възможно, дори да си купиш нива, а вместо нея да получиш цял мини селски квартал, заселен с роми. Никой не е застрахован да изпадне в подобна ситуация, защото имотите са описвани отдавна и  не са ги  проследявали. Парадоксалното обаче е, че дори и когато такава  продажба стане факт, комисиите не започват да работят , за да изяснят явните фактически грешки и да решат проблема, така че хората да не изгубят подслона си и в същото време земеделският производител да стане собственик на реални ниви.

Мирослав Иванов има развит бизнес на територията на община Криводол. За него ви разказахме още през месец май, когато заради малшанс или административно нехайство Иванов плаща 20 000 лв. за нива, а се оказва, че си е купил цяла селска улица извън регулация, застроена с шест къщи и населена с повече от 30 роми. И не само, оказва се още, че „нивата“ има партиди във ВиК и ЧЕЗ …

След като стана ясно, какво точно си е купил Иванов жителите на улицата посетиха общинския съвет на Криводол и кмета Данчев, където получиха устно уверение, че проблемът ще бъде решен. Официално обаче  отговора на зам.- кмета на Община Криводол звучи съвсем различно и е показатален за явната незаинтересованост и нехайство от страна на общинската администрация и към живущите на улицата, и към имотите, които стопанисва общината. В официалното писмо зам.-кметът Петър Кацарски пише, че за негативните последици от обстоятелството, че земеделецът не се е възползвал от правото си на оглед на имота общината не носи отговорност. Кацарски обаче не пише кой носи отговорност, че тази улица, заселена с роми в общинска служба Земеделие може да бъде видяна като нива /каквато никога не е била/

А иначе ромската улица от едната страна е в регулация, а от другата – не.

 „Въобще не съм знаел как стоят нещата! Имаше обявен търг от НАП и на първия никой не се яви. Аз се явих на втория и спечелих имота. Не съм и предполагал, че има къщи в този имот. В програмата, с която работим излизаха два парцела с един и същи номер и не знам откъде се е получила грешката. След сделката разбрах, че съм собственик на земя, която не е нива и върху която са построени къщи, в които живеят хора“, каза за „Зов нюз“ Мирослав Иванов.

Припомняме ви разговора с кмета на село Краводер – Илия Перчинков, който екипът ни проведе след като стана ясно, че улицата вече е частна собственост.

 „Нивата“, както и много други общински имоти / включително и бивши административни сгради и пасища/ в Криводол се разпродават от НАП заради неплащани с години осигуровки на общинските служители. Дългът на Общината към НАП ,е доста солиден и надвишава 600 000 лв. Нивата, която се оказва улица, фигурира в кадастъра с № 073020 и се намира  в землището на с. Краводер с ЕКАТТЕ 39236.73.20, местност „Потъко“, с площ по документи: 28.110 дка. Като начин на трайно ползване имотът е определен като НИВА, категория на земята: четвърта, при първоначална цена 16 786.47 лв.

Живущите на улицата хора разбраха от «Зов нюз», че реално имотите им се водят ниви и улицата, на която живеят техните семейства от поколения наред, вече е частна собственост. 

Ето какво споделиха те пред камерата на “Зов нюз” след като разбраха, че всъщност живеят върху ниви, които са частна собственост.

Ако земеделският производител Мирослав Иванов реши да влезе във владение на закупените от него имоти за над 20 000 лв. и ги загради, хората няма да имат възможност да изкарат животните си от Краводер, а ромите ще трябва да напуснат улицата. Още по-голям проблем обаче ще възникне от това, че на въпросното място е изградена и скъпата дренажна инсталация на селото, която събира подпочвените води. Ако Иванов реши да обработва земята, селото ще остане и без дренажната си инсталация.