Това стана ясно от отговора на кмета на общината на журналистически въпрос зададен от „Зов нюз” към него и към общинските съветници. Чуйте отговора в приложеното видео.

Припомняме, че обектът е платен, но не е приет официално, защото липсва Акт образец 15. Въпреки това извършеното плащане е в почти целия размер – сумата от 827 913.87лв., като неразплатени са скромните 19 803,48лв. задържани като депозит.

Именно те дадоха отговора на прокуратурата, че предстои да бъде довършен ремонта на съоръжението и не е разплатена цялата сума. Вероятно след медийния шум и опитът за разследване на скандалния строеж, той вече е с гриф „Секретно” в кметската администрация на Криводол. По закон давността на засекретени документи е 20 год. , когато това време дойде  от Лот2 на криводолската дига следа няма да е останала.

Друг е въпросът какво ще остане от криводолския кмет, ако и общината не е изчезнала от картата дотогава. Завършеният първи етап от строежа на дигата.

Коректно построен и изплатен.

Незавършеният втори етап от строежа на дигата. Започнат, недовършен, но платен!