Община Видин информира, че след тригодишни усилия успя да се пребори и отмени натрупаните през предишните два мандата задължения по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (във връзка с т.н. Воден цикъл), които надхвърлят 8 милиона лева.

Предприетите мерки в тази посока са поредното доказателство за последователните действия на общинското ръководство да се справи с наследените задължения от миналото, да постигне финансова стабилност и да подобрява качеството на живот на своите жители.