Консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) бяха свикани във връзка с произвеждането на изборите за народни представители, насрочени за 2.04.2023 г.

Те се проведоха в заседателната зала на 6 етаж в административната сграда на Община Видин.

На изпратената в законовия срок покана се отзоваха от всички парламентарно представени партии и коалиции: Коалиция „ГЕРБ – СДС“, Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, ПП „ДПС“, Коалиция „БСП за България“, ПП „Възраждане“ и ПП „Български възход“.

Секретарят на Община Видин Емилиян Енчев откри консултациите и обясни, че е взето предвид служебното разпределение от Районната избирателна комисия (РИК) – Видин от изборите, които се проведоха през месец октомври 2022 г.

Общо 121 са секционните избирателни комисии на територията на Община Видин. Енчев заяви, че Общинската администрация ще направи всичко необходимо за нормалното протичане на изборния процес.

След дискусия представителите на партиите и коалициите постигнаха съгласие по така предложените състави с особено мнение от Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, което е прикрепено към протокола от консултациите и ще бъде взето под внимание от РИК – Видин.