Още в началото на настоящия мандат общинското ръководство констатира, че има нередности при изпълнението на проекта за Пречиствателната станция за отпадъчни води на град Видин, чието изграждане бе извършено в предишните два мандата. За нарушенията бе подаден сигнал и до Европейската прокуратура.

Тези констатации бяха установени и от Върховния административен съд, който окончателно потвърди наложената на Община Видин финансова корекция в размер на 25% от допустимите за финансиране разходи по договора за втория етап от изграждането на Пречиствателната станция за отпадъчни води.

Той е подписан на 4.10.2017 година между „Хидрострой“ АД и тогавашния видински кмет Огнян Ценков, а стойността му е близо 18 млн. лв. с ДДС.

Санкцията, определена от Управляващия орган, е заради неправомерно отстраняване на един от участниците в проведената процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи – становище, което и магистратите от ВАС потвърждават със съдебно решение от 9.08.2022 г.

Размерът на щетата, която Общината търпи от недоброто управление и работа по проекти с европейско финансиране през предходния мандат, е сериозна.

За пример е достатъчно да се посочи, че в тазгодишния общински бюджет 3 518 599 лв. са собствените средства, отделени за финансиране на обекти от програмата за капиталови разходи.

Наложената санкция, която ВАС потвърди, означава, че заради грешки на предходното ръководство Общината сега губи 4 млн. лв., които биха могли да се инвестират в ремонти на улици и междублокови пространства в град Видин и останалите населени места, в подмяна на уличното осветление и други придобивки за видинските граждани.

В момента в Административен съд – Видин се разглежда друго дело във връзка с наложена на Община Видин санкция по проекта за изграждане на Пречиствателната станция, само че за първия етап, изпълняван през мандата на кмета Герго Гергов. Ако тя също бъде окончателно потвърдена, общият размер на финансовата загуба за Общината – по първа и втора фаза на проекта, ще стане над 10 млн. лв.