Солидна заплата ще получава д-р Кети Ценова, която преди дни стана директор на МБАЛ “Христо Ботев”-Враца. Месечното възнаграждение на нейния предшественик д-р Петър Керемедчиев е възлизало на близо 7700лв.

Данните са публично достъпни и от тях става ясно, че дългът на МБАЛ “Христо Ботев”-Враца към настоящия момент е 17 958 000 лв., сочи годишния финансов отчет на дружеството.

За 2021г. отчетената обща загуба е 19 574 000лв. Дългът към финансови институции е около 4 600 000лв., а търговските задължения около 7 000 000лв. 

Няма неизплатени работни заплати, както и задължения към НАП.

118 са лекарите, които работят в МБАЛ “Христо Ботев”-Враца, 258 е броят на медицинските специалисти и 117 са санитарите.

Средната лекарска заплата за 2021г. е била 3300лв., медицинските специалисти са получавали 2 000лв, а санитарите над 1300лв., като ръстът е вследствие на работата на медиците в условията на пандемия. Близо 7700лв. е получавал месечно досегашният директор на лечебното заведение д-р Петър Керемедчиев, като се очаква приблизително толкова да е заплатата и на новият директор д-р Кети Ценова. 

Другите двама членове на борда на директорите са се подписвали на 3000 лв. месечно. 

13 599 са били лекуваните пациенти през 2021г. , като отчетената заетост на леглата е малко над 50% , а загубата на Спешно приемното отделение надхвърля половин милион за годината. 

Над 25 млн лв. са реализираните приходи на лечебното заведение, като приходите от дейност са над 23 млн. лв. , кто близо 14 млн от тях са изплатени по пътеки от Здравната каса. 

До този момент болницата обслужва редовно кредита си от 5млн. лв., като няма наложени запори.