Българската агенция по безопасност на храните констатира поредното огнище на птичи грип в обект за отглеждане на бройлери в село Войводово, област Хасково. 

В стопанството се отглеждат около 390 000 птици.

С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение, ще бъдат предприети действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта. 

С това броят унищожените заради птичи грип кокошки и патици у нас само от началото на тази година до момента надхвърля половин милион