242 милиона лева е бюджетът, който Европейската комисия одобри по схемата за държавна помощ за хуманно отношение към птиците.

Срокът за прилагане на помощта е до края на 2029 г., съобщават от Министерството на земеделието.

С повишаването на общата сума се повишават и единичните ставки за подпомагане

Целта е да бъдат финансово подпомогнати земеделските стопани, отглеждащи птици, които доброволно поемат ангажименти, надвишаващи европейските и националните стандарти за хуманно отношение при отглеждане на животните.

Условие за получаване на помощта е птицевъдите да бъдат регистрирани по  Закона за ветеринарномедицинската дейност и  като земеделски стопани.

Годишният размер на помощта, условията и сроковете за прилагането ѝ се определят ежегодни с решение на фонд “Земеделие”.

Преди дни при среща с премиера в оставка Николай Денков ,  от Асоциацията на промишленото птицевъдство настояха да  се сложи таван на държавната помощ за хуманно отношение към птиците, тъй като според тях основната част от парите отиват при две големи фирми у нас, а стотици малки и средни птицеферми с на ръба на оцеляването.