Националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас остава на 10 юни.

Предвижда се обаче то да се проведе в по-късен начален час заради насрочените избори за национален и европейски парламент на 9 юни.

Изпитът за десетокласниците ще започне в 11.00 часа (вместо в първоначално предвиденото начало от 8:00 часа), за да могат училищата с изборни секции спокойно да организират провеждането му.

За изменението е подготвена заповед на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, която е публикувана за обществено обсъждане.
МОН припомня, че датите на външните оценявания бяха определени със заповед, преминала всички етапи на обществено обсъждане в началото септември 2023 г.

След насрочването на извънредните парламентарни избори, както и тези за европейски парламент, в спешен порядък бе проведено оперативно обсъждане с всички регионални управления на образованието, за да се създаде организация и въпреки вота, да не се наложи промяна в първоначално определената дата.