Кметът на община Мизия Валя Берчева подписа административен договор с ДФ „Земеделие“ на стойност 1 164 441.46 лв., за реконструкцията и ремонта на уличната мрежа в община Мизия. Средствата са по проект “Ремонт (рехабилитация и реконструкция) на улици и тротоарите към тях на територията на община Мизия”.
Ремонтните дейности ще стартират след приключване на всички процедури по Закона за обществените поръчки, като ремонтните дейности ще стартират от ул. „Петър Атанасов“, която е ключова връзка между републиканските пътища II-15 и II-11 и е в изключително лошо състояние.