Ковачки е посещавал МОСВ, но никой от разпитаните свидетели не знае с кого се е срещал…

Разпити с двама заместник-министри – Атанаска Николова и Красимир Жечев и началник отдел „Управление на риска от наводнения“ – Мая Дряновска е направила Прокуратурата във връзка с водната криза в Перник. По думите на свидетелите бившият министър на околната среда и водите Нено Димов сам е взимал решения относно всичко свързано с графиците на комплексните и значими язовири, вкл. и язовир „Студена“.

По думи на заместник-министър Атанаска Николова „Нено Димов е провеждал срещи с експерти от Дирекция „Управление на водите“, докато са обсъждани различни въпроси, касаещи водния ресурс, вкл. на комплексните язовири, но нито една от тях не се е състояла в присъствието на ресорния зам. министър“.

„През времето ми на работа с министър Нено Димов не се сещам той да не е утвърждавал или да е връщал за преработка месечен график за комплексните и значими язовири“, казва още тя.

Зам.-министър Николова подчертава, „че най-напред и най-значим приоритет е питейно битовият въпрос и задоволяването на населението с вода за тези нужди. Следващият приоритет е напояването, едва след това идват въпросите с ползването на водния ресурс за промишлени и екологични нужди.“

Но от 21.08.2018 г. тя спряла да отговаря за управлението на водите, а ресорът е преместен към заместник-министър Красимир Живков. Той от своя страна е категоричен, че „не е бил преупълномощаван и не му е делегирано правомощието да утвърждава въпросните месечни графици за водовземане от комплексните язовири.“

Аз лично никога не съм утвърждавал, дори и по заместване, графици за водовземане за язовир Студена, така също и не съм издавал разрешителни за водовземане и водоползване на язовир Студена. Разрешителни за водоснабдяване, свързани с язовир Студена са издавани само от министъра на околната среда и водите – Нено Димов“, заявява още пред разследващите той.

Зам.-министър Живков е категоричен, че

никога не е присъствал в кабинета на министър Нено Димов, когато фактически е взимал решения и е утвърждавал тези месечни графици за водовземане от яз. Студена.

От своя страна бившият министър Димов никога не е искал мнение или становище от зам.-министрите, които касаят месечните графици за водовземане на язовир Студена.

Освен на потребителите от ВиК Перник водата от яз. Студена е разпределяна за промишлени цели на фирмите „Стомана индъстри“ и „Топлофикация Перник“- ТЕЦ Република, който е собственост на Христо Ковачки.

По думите на зам.-министър Жеков става ясно, че Нено Димов сам е комуникирал с тях, а Христо Ковачки е идвал в МОСВ, но никой не знае при кого точно.

„Искам да посоча, че аз лично никога не съм комуникирал с управителите на собствениците на „Стомана индъстри“ и „Топлофикация Перник“. Зная, че „Стомана индъстри“ е собственост на някакви гърци, а „Топлофикация Перник“- ТЕЦ Република е на господин Христо Ковачки. Не съм имал с него нито официални, нито неофициални комуникации, не съм говорил и по телефона с него,

но тук е мястото да посоча, че той е идвал в МОСВ. Не зная по каква тема и при кого е бил.“

Мая Дряновска, началник отдел „Управление на риска от наводнения“ разкрива важен и неизвестен до момента детайл, свързан с водната криза.

„На 29.11.2019 г. е извършена проверка на язовир Студена и тогава е констатирано, че липсва основния измервателен уред – демонтирано е водомерното устройство, което отчита излизащата от язовира вода, за което не била уведомена басейнова дирекция. Липсата на този водомер ограничава възможността да се направи корестно имрезване на водните маси излизащи от язовира в периода от премахването на водомера до поставянето на нов.“

И Дряновска, и Живков разказват за излезлите в медиите скандали свързани със „Стомана индъстри“ и исканията да продължава да се отпуска вода за това предприятие.

След разгледаният доказателствен материал, събран от Специализираната прокуратура,

съдът реши, че министърът на околната среда не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на водния ресурс на язовир Студена, с което е допринесъл за недостиг на вода за питейни и битови нужди за населението на гр. Перник.

Специализираната прокуратура продължава детайлната проверка на дейността на всички длъжностни лица от държавната и общинската администрация, които имат отношение към управлението и ползването на вода от язовир „Студена“.