Временно изпълняващият длъжността директор на РИОСВ – Враца Христо Христов, директно обвини журналист, че работи против интересите на Инспекцията.

Това се случи в телефонен разговор, който се проведе вчера в късния следобед.

Поводът е публикация в медията по повод разпространено неясно прессъобщение, съдържащо информация за проведени анализи относно това,  дали е замърсена почвата около и под басейните, съхраняващи сяровъглерод.

От проведения разговор с Христо Христов обаче стана ясно, че той не може да бъде на 100% категоричен дали почвата е замърсена или не, независимо че показателите от изследвания общ органичен въглерод и общ въглерод сочат, че няма проблем.

Анализи и подробна информация към медиите все още не е пусната, въпреки че темата е с голям обществен интерес.

Министър Нено Димов  оглушително мълчи по темата и не взема отношение.

Без да се отклоняваме повече, ето и уточненията на РИОСВ – Враца.

“Във връзка с публикация в сайта ЗОВ НЮЗ от 06.06.2019г., относно прессъобщение на РИОСВ-Враца от 04.06.2019г. правим следните уточнения:

По разпореждане на директора на ТДНС-Враца при ДАНС, постъпило в РИОСВ-Враца за извършване на пробовземане от почвата, намираща се в непосредствена близост до двата басейна, в които се съхраняват цистерните със сяровъглерод, съответно 100т. и 10т на площадката на „Камибо“ ООД-ТП „Хименерго“, гр. Враца, с оператор „Камибо“ ЕООД, Ви уведомяваме следното:

От експерти от инспекцията и Регионална лаборатория-Враца /РЛ-Враца/ към Изпълнителна агенция по околна среда е извършено вземане на почвени проби от три точки на две дълбочини – под басейните, над басейните и фонова проба (извън площадката).

От страна на РИОСВ-Враца, на РЛ-Враца е възложено извършване на пробовземане и изпитване на почвените проби по показатели, за които лабораторията има акредитация – рН (Н2О), сухо вещество, общ органичен въглерод, общ въглерод.

Лабораторните анализи, съгласно протокол от изпитване на РЛ-Враца показват, че резултатите от двете проби до басейните и фоновата проба са съизмерими. 

Показателят общ органичен въглерод е характерен показател за това дали има химическо замърсяване в почвата. От това до голяма степен може да се направи извод, че почвата не е замърсена с химични вещества, какъвто е сяровъглерода.

Уведомяваме Ви, че РЛ-Враца не е акредитирана за изследване на сяровъглерод и по тази причина не е извършен анализ на този показател. 

Сяровъглеродът е течност по-тежка от водата и по тази причина се съхранява под вода, за да няма контакт с атмосферата. Замърсяване на атмосферния въздух може да се получи само при аварийна ситуация, каквато към момента не е констатирана.

В прессъобщението изрично е упоменато, че са взети само почвени проби и считаме, че няма разминаване между него и фактическите обстоятелства.”

За финал, в прессъобщението наистина е упоменато, че са взети почвени проби, но без да е уточнено какво точно е изследвано, като е пропуснат и фактът, че РИОСВ-Враца няма средства да наеме лицензирана лаборатория, която да изследва не общия органичен въглерод, който нищо не доказва, защото той е показател на разлагане на органична материя. Появява се при разлагане и гнилостни процеси, казаха за “Зов нюз” специалисти в сектора.

Общия въглерод, според тях, не е показател за наличието на сяровъглерод, който се доказва само с проба за сяровъглерод.

Питаме толкова ли са бедни МОСВ или “Камибо”, за да наемат лицензирана и акредитирана лаборатория, която да направи този вид анализ, който всъщност е “горещият картоф” в ръцете на мълчаливото министерство…