РИОСВ-Враца ще обжалва отмяната на глобата на фирма Присма, която й бе наложена заради съхранението на тоновете бракувани тонер касети.

Това каза за „Зов нюз“ Николай Йорданов, директор на РИОСВ-Враца.

Припомняме, че Регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца наложи глоба от 4 000 лева на фирма Присма, която даде нелицензираната си площадка на фирма “Рецикла” за съхранението на тоновете бракувани тонер касети от Италия.

В последствие глобата бе отменена. Решението бе на Районния съд във Враца и подлежи на обжалване пред ВАС.

В мотивите си Съдът е посочил, че в хода на съставяне на Наказателното постановление са извършени съществени нарушения на процесуалните правила.

Оказва се, че наказателното постановление не съдържа необходимия минимум информация, като липсва и описание на нарушението.

Не са отбелязани и обстоятелствата, при които е извършено то, както и не са посочени неспазените законови разпоредби.

Също така в Наказателното постановление не е отбелязана и дата на извършване на нарушението, а само тази на извършване на проверката.

Липсват представени доказателства, както описание на това, кога точно бракуваните тонер касети са разтоварени на площадката във Враца.

Съставеният акт и последвалото Наказателно постановление показват грубо непознаване на правната природа на   административното нарушение.

В решението на съда пишеше още, че е констатирано и разминаване в показанията на свидетелите.

Излиза, че актосъставителят и свидетелят не са наясно, какво точно нарушение са констатирали по време на проверката и впоследствие са санкционирали.

Тук идва въпросът, дали по този начин няма да паднат и актовете на фирмата-нарушител “Рецикла”, която все още държи складирани бракуваните тонер касети от Италия, на все още незаконната площадка, намираща се на територията на фирма “Присма”?

Опасните 50 тона бракувани тонер касети ще бъдат извозени през октомври?