Окръжен съд – Враца днес остави без уважение молбата за условно предсрочно освобождаване на Марсело Георгиев.

Той е осъден за причиняване на смърт по непредпазливост на И. Й. от с. Камено поле, след нанесен побой. Припомняме, че Георгиев бе признат от Врачанския окръжен съд за виновен в това, че като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на деянието, можейки да ръководи постъпките си, и в съучастие със своя брат., умишлено са причинили смъртта на И. Й., след нанесен побой на 11.07.2016 г. Престъплението е станало в дома на жертвата в с. Камено поле, като убийството е извършено с особена жестокост. Пострадалият е починал на 17.07.2016 г. в многопрофилната болница във Враца.

За това престъпление Врачанският окръжен съд наложи на Марсело Георгиев наказание от осем години „лишаване от свобода“.

Присъдата бе обжалвана пред Софийския апелативен съд, където деянието бе преквалифицирано като причиняване на смърт по непредпазливост след нанесен побой и наказанието бе намалено на три години „лишаване от свобода“, което да се изтърпи при „общ“ режим. Към момента той е изтърпял 2 години, 3 месеца и 3 дни от наказанието си. Неизтърпяната част е 8 месеца и 27 дни

Съдебното заседание днес се проведе чрез видеоконферентна връзка със Затвора във Враца. Осъденият потвърди своето искане и заяви, че е изтърпял необходимата част от наказанието, за да има право на условно предсрочно освобождаване. Той се аргументира и с това, че в затвора е показал с поведението си, че се е променил.

Становището на ръководството на Затвора във Враца е молбата на осъдения да не бъде уважена, тъй като той не отговаря на изискванията за условно предсрочно освобождаване. Липсва трайна и необратима позитивна промяна в нагласите, поведението и начина му на мислене. Рискът от рецидив, макар и среден, е повишен с четири пункта в сравнение с момента на влизането му в мястото за лишаване от свобода. Освен това рискът за обществото е с високи стойности. По време на изтърпяването на наказанието М. Г. на два пъти е бил наказван за нарушения на реда и дисциплината, като в първия случай става дума за физическа, а във втория – за вербална агресия спрямо друг лишен от свобода.

Съдът изцяло възприе становището на затворническата администрация. „Към настоящият момент с поведението си осъденият не е дал достатъчно убедителни доказателства за своето реално поправяне и превъзпитание. Не са изпълнени основните цели, заложени в плана на присъдата“ – се казва в мотивите на съда. Двете еднотипни нарушения на реда и дисциплината, за които е наказван в Затвора, ясно говорят за това, че дори в контролирана среда, той не променя своето поведение. „Очевидно е, че същият все още е затруднен да спазва правила, проявява склонност към импулсивни агресивни действия и продължава да притежава степен на обществена опасност от повторяемост на престъпната му дейност. Налице е необходимост от продължаване на корекционното въздействие спрямо осъденото лице“ – се аргументира съдът.

Определението на Врачанския окръжен съд не е окончателно, а подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в седемдневен срок от днес.