Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри искането на кмета Калин Каменов за

отпускане на средства в размер на 1 500 000 лв., с които да продължи ремонтът на пътя Чирен-Девене.

Преди година държавата осигури 50% от необходимата сума за обновяването на пътния участък.

Към момента с нова асфалтова настилка са близо 3 км. от пътя, като с осигурените средства от регионалното министерство ще се продължи работата по останалата част.