Екипът на ОИЦ – Враца започва информационен цикъл от срещи по общините на област Враца на тема: „Актуални и предстоящи процедури за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ“. Първата среща ще се състои на 6.06.2023 г. в община Криводол. Посетителите на срещите ще научат за актуални процедури по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, „Програма за морско дело и рибарство“, „Програма за развитие на селските райони“ и други програми.

Срещите са открити за посещения и гражданите имат възможността да научат повече за Кохезионната политика на ЕС, финансовите механизми и различни възможности за развитие чрез разработване на проекти с европейско финансиране в следващите събития:

– Козлодуй на 7 юни от 11:00 часа пред Община Козлодуй
– Роман на 8 юни от 11:00 часа пред Община Роман
– Оряхово на 9 юни от 11:00 часа пред Община Оряхово
– Бяла Слатина на 12 юни от 11:00 часа пред Община Бяла Слатина
– Враца на 12 юни от 17:00 часа на площад Христо Ботев
– Мездра на 13 юни от 11:00 часа пред Община Мездра
– Мизия на 14 юни от 10:00 часа участие в Празника на жътвата, местността „Жътварска падина“
– Хайредин на 15 юни от 11:00 часа пред Община Хайредин
– Борован на 16 юни от 11:00 часа пред Община Борован

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.