Mинистърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков разпореди да бъде извършен одит в „Напоителни системи“ ЕАД, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Предмет на проверката ще бъдат определянето на прогнозни цени при провеждането на обществени поръчки, задълженията на дружеството, разпоредителните сделки, определяне на състава и възнагражденията на Съвета на директорите, както и сключените граждански договори и тези с лица, придобили право на пенсия.

Одитът ще бъде извършен от дирекция “Вътрешен одит” в МЗХГ. В срок до 4 юни тази година следва да бъдат предадени и резултатите от проверката.

„Опасявам се, че напоителните системи ще се окажат като магистралите – най-скъпите в Европа. В Бургас са установени практики на дружеството, в на изпълнение на много по-високи цени“, алармира Бозуков на брифинга за представяне на екипа и приоритетите на служебното правителство.