На 07.06.2021г. се проведе извънредно заседание на Общински съвет Оряхово. По инициатива на г-н Росен Добрев бе внесена докладна за разглеждане на извънредно заседание на Общински съвет, относно:

Предложение за изразяване на позиция по решение на ВСС относно Доклад по Модел 4, предвиждащ трансформирането на РС-Оряхово в ТО към РС-Козлодуй.

Предложението бе гласувано от общинските съветници единодушно.

Община Оряхово инициира подписка против трансформиране на РС -Оряхово в ТО към РС-Козлодуй.
Събраните подписи от жители на община Оряхово са над 1000.