11 дни преди началото на 76-ия национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй-Околчица“, Областна администрация-Враца има единствено подписани договори с фирми за храна и почистване. Осигурен е и медицински екип, който през цялото време ще бъде заедно с походниците.

По данни на областната управителка Надя Донкинска, тази година в похода ще се включат близо 2000 души.

„До момента над 1500 са групите, които са подали своето участие, а индивидуални участници продължават да се записват, като трябва да се вземе под внимание и, че много от тях няма да заявят към нас своето участие, а директно ще се включат към похода“, заяви тя.

„Бройката непрекъснато расте, а в същото време бюджета е идентичен – 135 000 лева. За сравнение през 2014 година са участвали 500 души, а сега се очакват 2000.“

Очаква се становище от Министрески съвет за осигуряване на допълнителни средства. Такива становища се очакват и от  Министерството на туризма, Министерството на културата и съответно от Министерството на образованието.

Донкинска заяви още, че областна управа работи още от феврураи месец за организирането на похода, като е сформирана комисия, в която „всеки служител има конкретни задължения, които изпълнява“.

За „краткия период“ от три месеца обаче комисията е осигурила договор със спешен екип, почистваща фирма и храна…За останалите „дейности“, както ги нарича областната управителка, има осигурени обществени поръчки, за които тя увери, че оставащото време ще бъде „изключително достатъчно“, да прерастнат в подписани договори, осигуряващи нужното спокойствие за провеждане на Ботевия поход.

По време на пресконференцията стана ясно още, че ще бъдат правени регулярни срещи с медиите до започване на похода.

„Ще пускаме на нашия сайт и на нашата Фейсбук страница всяка седмица отчет за дейността – всичко, което е свършено и което предстои“, каза още Донкинска.

Медията ни ще следи „регулярните срещи“ на госпожа областната управителка, за да се уверим, че 76-ия национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй-Околчица“ ще премине както трябва.

В момента в страната се правят смени на областните управители, въпросът ни е – в нашата област, такава смяна ще бъде ли направена?