Главната инспекция по труда стартира национална кампания за превенция на трудовия травматизъм. Затова се предвижда да се проведат  регионални конференции с акцент върху безопасността и здравето при работа, за да се обърне внимание, че спазването на правилата за работа спасяват животи.

Само за миналата година статистиката на Главната инспекция по труда е регистрирала 157 смъртни случая по време на работа. 85-тима са получили сериозни увреждания или инвалидизация.

Причините са комплексни: липса на инструктажи, липса на предпазни средства, неглижиране на разпоредбите за безопасност или стрес. Данните показват, че по-често инциденти се случват или с млади работници без опит и квалификация, или при тези в предпенсионна възраст, които заради рутина, подценяват ситуацията и допускат грешки.

“Борба срещу лошите модели на поведение. Пристига един млад работник в един утвърден колектив и съответно какво гледа: той гледа и се учи от старите колеги. Да кажем, че много добър инструктаж му е проведен и той тръгва да прави нещо както си е класически, както си е по правилния начин и колегите започват да викат: “Ти, младият и зеленият сега ще изпълняваш тези глупости ли? Дай да направим нещата. Ние тук го правим така и така и до този момент нямаме никакъв проблем”. Това нещо не бива по никакъв начин да се толерира”, коментира Александър Борисов от Главната инспекция по труда.

Сокол Силянов – държавен експерт от Националния осигурителен институт, също потвърди със статистика от разследванията на злополуките, че много често става дума за невнимание, което води до инциденти.

“Подхлъзвания, спъвания и падания са с най-много злополуки – 604, след това идва загубата на контрол върху машини и съоръжения – 586, и движение на тялото без физическо натоварване. Това са различни усуквания, въртене, взимания на предмети за обработка или носене на готова продукция. Тези три позиции са половината, ако не и повече от причините за трудовите злополуки”, посочи Силянов.