Изключителна находка, дори за Византийския свят, откриха великотърновски археолози при разкопки на Богородичния манастир в местността Френкхисар под крепостта Царевец.  Това е сребърна лъжичка за причастие от V-VI век, която дава нови сведения за появата на този тип църковна утвар в ранното християнство. Лъжичката на 1500 години е част от находките, намерени при последните разкопки в района, които за девета поредна година извършиха археолозите професор Хитко Вачев и Илиян Петракиев от Регионалния исторически музей във Велико Търново.

На хълма Царевец, в подградията и на съседния хълм Момина крепост в днешния Велико Търново е съществувал ранновизантийски град, за който се предполага, че е носел името Зикидева. Откритото досега при археологическите разкопки на Царевец, където е имало 4 базилики, свидетелства, че градът е напуснат организирано, заради варварските нашествия, като населението събира покъщнината си и се оттегля в Южна България. Петата ранно византийска базилика в Търново, но в извън укрепената територия, е в местността Френкхисар под Царевец. Става въпрос за Богородичен манастир, който девет археологически сезона се проучва от екипа на археолога професор Хитко Вачев.

 

За деветте сезона на археологическа работа в местността Френкисар във Велико Търново археолозите са проучили 213 ранновизантийски и средновековни гроба от различните периоди.

 

 

Полевата консервация на Богородичния манастир в местността Френкхисар в подножието на Царевец е завършена на 90 % и на обекта са монтирани информационни табла, които представят най-важните находки и историята му, като по този начин е подготвен за посещения от туристи. Направено е и трайно покритие на разкритите архитектурни останки.